Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2000 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2005

2006

2007

2005
Nov
Nov

2006
Nov
Nov

2007
Nov
Nov

2008
Nov
Nov

Diff, %1
Nov 07-
Nov 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

99,9

98,1

100,1

98,8

97,9

102,1

111,6

+

9,3

Mjukt bröd Bread

13,4

106,1

106,4

111,3

105,9

107,4

117,1

125,3

+

7,0

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,9

110,7

119,7

137,2

109,4

131,2

137,0

156,3

+

14,1

Socker Sugar

0,8

104,6

104,8

105,6

104,1

105,1

106,4

106,9

+

0,6

Margarin Margarine

3,8

102,4

102,8

104,5

102,0

103,5

106,7

116,1

+

8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

32,6

102,8

102,7

106,5

102,1

103,6

109,9

119,1

+

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,8

113,3

113,6

114,6

112,9

113,7

115,9

124,5

+

7,4

Grädde Cream

3,4

108,6

108,3

108,8

108,2

108,3

111,1

114,5

+

3,1

Smör Butter

0,6

105,7

104,6

102,8

105,5

104,3

105,6

110,8

+

5,0

Ost Cheese

11,2

104,8

104,2

106,2

104,4

105,2

108,7

121,6

+

11,9

Glass Ice cream

3,4

99,2

97,9

99,0

98,6

97,6

100,2

105,8

+

5,6

Mejeriprodukter
Dairy products

31,4

107,8

107,3

108,5

107,4

107,6

110,4

119,6

+

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,1

109,8

112,2

115,0

111,0

113,9

120,2

131,1

+

9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,9

113,8

120,2

122,9

115,5

121,3

122,5

143,8

+

17,4

Griskött Pig meat

3,6

114,9

118,8

120,6

116,6

120,8

123,3

129,6

+

5,1

Fjäderfäkött Poultry meat

3,2

99,7

99,1

98,2

98,6

98,1

101,9

109,2

+

7,2

Annat kött Other meat

1,3

115,3

113,6

117,2

112,4

115,0

116,0

119,9

+

3,4

Kött Meat

14,0

110,8

114,5

116,1

111,3

115,3

117,5

129,9

+

10,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,9

103,7

104,0

105,0

103,4

104,0

105,6

111,9

+

5,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,9

106,7

108,4

109,5

106,8

108,7

110,4

119,1

+

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

67,4

107,1

107,9

109,1

107,0

108,3

110,6

119,6

+

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

105,5

106,0

108,1

105,2

106,6

110,3

119,3

+

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.