Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector

2000 = 100

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

Diff,%

 

 

 

 

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec 07-
Dec 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Input Price Index

119,0

127,5

146,3

116,5

120,4

136,9

147,0

+

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Output Price Index

101,5

115,3

124,7

100,7

108,9

128,5

118,8

-

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 1
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products1

110,2

114,8

128,3

109,7

111,2

122,5

128,0

+

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1
Consumer Price Index, food from price
regulated agricultural products1

106,0

108,1

117,7

105,2

106,7

112,5

119,5

+

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1
Consumer Price Index (CPI) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

109,0

111,4

115,2

108,1

109,8

113,6

114,6

+

0,9

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

109,2

111,7

115,0

108,2

110,1

113,7

114,3

+

0,5

Livsmedel, totalt Food, total

106,2

108,3

115,8

104,4

106,2

111,2

117,9

+

6,0

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

106,5

108,6

113,7

103,5

105,6

109,9

116,1

+

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the turn of the last year.