Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Avräkningspriser för animalieprodukter (kronor per 100 kg)

10. Producer prices for animal products (SEK per 100 kg)

 

2005

2006

2007

20081

2005

Dec
Dec

2006

Dec
Dec

2007

Dec
Dec

20081

Dec
Dec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livkalv2 Live calves

1 666

1 913

2 067

1 972

1 679

1 839

2 084

1 816

Mellankalv3
Fattened calves

2 047

2 041

2 076

2 476

2 061

2 087

2 151

2 409

Hanungnöt4 Young male
cattle

2 273

2 371

2 322

2 652

2 285

2 436

2 420

2 422

Ko5 Cows

1 906

2 055

1 933

2 112

1 949

2 140

1 868

1 918

Slaktsvin6
Pigs for slaughter

1 214

1 213

1 132

1 313

1 283

1 222

1 235

1 303

Får7 Sheep

1 686

1 749

1 548

1 666

1 535

1 595

1 410

1 407

Lamm8 Lambs

3 337

3 380

3 204

3 497

2 983

3 093

2 909

3 255

Slaktkyckling9 Broilers

649

637

687

902

630

638

831

897

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk10 Milk

283

279

303

353

280

280

372

343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg11 Eggs

786

868

948

1 185

828

909

1 097

1 207

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      I priserna ingår preliminära uppgifter avseende leveranstillägg, efterlikvid och nationellt stöd. Prices include data concerning bonuses, national Nordic aid and final price adjustments, which are preliminary.

2)      Tjurkalv, vikt 80 kg, fritt gård inkl. marknadspristillägg/avdrag. Bull, weight 80 kg, ex-farm incl. market price premium/reduction.

3)      Fritt gård vid vikt 110 kg, klass O inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 110 kg, class O, including bonuses and final price adjustments.

4)      Fritt gård för ungtjur, vikt 299 kg, klass R inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 299 kg, class R, including bonuses and final price adjustments.

5)      Fritt gård, vikt 260 kg, klass O, inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 260 kg, class O, including bonuses and final price adjustments.

6)      Fritt gård, vikt 80 kg, köttprocent 57, inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 80 kg, lean meat content 57 %, including bonuses and final price adjustments.

7)      Fritt gård, vikt 25 kg, klass R, inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 25 kg, class R, including bonuses and final price adjustments.

8)      Fritt gård, vikt 17 kg, klass R, inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Årsmedelpriser beräknas som sammanvägda månadspriser med avseende på slaktade kvantiteter. Ex-farm, weight 17 kg, class R, including bonuses and final price adjustments. The annual prices are calculated as weighted arithmetic means of monthly prices.

9)      Fritt gård, 1,7 kg levande vikt, 1:a kvalitet, inkl. tillägg för campylobacterfria leveranser och marknadstillägg. Ex-farm 1.7 kg live weight, 1st quality including market bonus and bonus for animals free from campylobacter.

10)   Fritt gård vid 4,2 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt inkl. nationellt stöd och efterlikvid. Ex-farm at 4,2 % fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

11)   Fritt gård. Konsumtionsägg, klass A. Ex-farm. Eggs for consumption (class A).