Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

11. Genomsnittliga avräkningspriser vid slakt av husdjur (kronor per 100 kg)

11. Average producer prices for slaughtered livestock (SEK per 100 kg)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

1 837

1 914

1 941

2 094

2 018

1 832

1 882

1 995

2 376

Stut Bullocks

1 967

1 982

1 895

1 868

1 731

1 959

2 122

2 117

2 399

Tjur Bulls

2 029

2 029

1 952

1 961

1 822

2 013

2 168

2 142

2 472

Kviga Heifers

1 841

1 854

1 766

1 756

1 635

1 888

2 046

2 046

2 326

Ko Cows

1 533

1 511

1 396

1 363

1 243

1 552

1 739

1 668

1 832

Storboskap Adult cattle

1 829

1 826

1 730

1 718

1 590

1 831

2 001

1 964

2 240

Svin Pigs

1 080

1 274

1 102

957

1 012

1 053

1 113

1 146

1 286

Häst Horses

702

669

701

669

594

614

608

589

467

Får Sheep

398

427

460

637

621

663

686

680

749

Lamm Lambs

2 080

2 082

2 244

2 349

2 354

2 378

2 377

2 408

2 667

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Fritt gård, exklusive leveranstillägg och efterlikvider. Ex-farm, excl. bonuses and final price adjustments.