Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Input Price Index

2000 = 100

Vägnings-

tal, %

Weights, %

2006

2007

2008

2005

Dec
Dec

2006

Dec
Dec

2007

Dec
Dec

2008

Dec
Dec

Diff, %

Dec 07-
Dec 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,9

110,0

120,8

143,2

107,4

109,8

130,6

150,4

+

15,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,6

146,8

145,4

172,0

141,0

144,7

155,6

158,2

+

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilizers and soil improvers

6,8

134,9

144,9

228,1

132,7

135,6

184,5

266,3

+

44,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

3,0

93,4

94,2

115,9

100,5

92,0

94,6

120,2

+

27,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

0,9

120,3

124,3

137,9

117,3

121,5

124,8

140,6

+

12,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

22,6

105,8

128,6

154,4

103,0

109,4

148,9

144,9

-

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning
Maintenance of materials

8,1

131,8

137,1

141,7

131,0

133,7

138,3

141,9

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av byggnader
Maintenance of buildings

2,3

119,3

127,4

132,3

114,5

122,1

129,4

132,7

+

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

18,9

110,4

112,3

114,4

108,7

111,8

112,3

113,9

+

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning
Goods and services
currently consumed

79,1

118,0

127,3

149,1

115,6

119,3

138,8

148,4

+

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Materials

15,3

124,1

128,4

136,9

122,3

125,4

129,7

144,7

+

11,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,6

119,1

128,0

132,5

113,8

122,4

130,2

132,6

+

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to agricultural invest-

ment

20,9

122,7

128,3

135,7

120,1

124,6

129,8

141,5

+

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

119,0

127,5

146,3

116,5

120,4

136,9

147,0

+

7,4