Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Output Price Index

2000=100

Vägnings-

tal, %

2006

2007

2008

2005

Dec
Dec

2006

Dec
Dec

2007

Dec
Dec

2008

Dec
Dec

Diff, %

Dec 07-
Dec 08

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

98,5

181,4

160,7

91,3

118,3

206,5

134,5

-

34,8

Korn Barley

2,4

100,0

184,5

146,0

92,2

127,2

209,6

115,0

-

45,2

Havre Oats

2,0

108,7

159,7

120,9

96,2

126,4

174,6

87,0

-

50,2

Råg Rye

0,4

107,2

199,6

146,8

102,0

130,5

218,1

110,7

-

49,3

Annan spannmål Other cereals

0,4

103,6

198,9

135,0

94,0

125,7

218,6

113,1

-

48,2

Spannmål Cereals1

10,6

101,3

179,4

148,4

92,9

122,6

202,1

119,4

-

40,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

150,2

212,6

219,5

140,9

152,4

233,7

206,9

-

11,4

Sockerbetor Sugar beets

3,7

79,0

72,0

70,4

110,7

79,0

72,0

70,4

-

2,3

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

98,0

106,3

114,2

86,5

98,0

106,3

114,2

+

7,5

Industrigrödor Industrial crops

4,5

90,6

95,0

94,8

115,0

91,0

98,3

92,8

-

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

110,0

121,4

134,7

103,5

116,5

126,3

143,1

+

13,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

116,1

117,8

116,1

124,5

139,5

131,7

119,7

-

9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

145,7

193,4

207,6

103,9

188,6

174,5

177,9

+

1,9

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

127,0

144,4

156,1

130,5

126,6

146,0

157,1

+

7,6

Annan potatis Other potatoes

0,5

89,8

90,6

95,9

91,9

89,8

90,6

95,9

+

5,8

Potatis Potatoes

4,0

137,5

177,1

190,0

104,7

171,6

162,1

166,4

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

114,4

132,5

173,9

119,9

111,2

133,7

144,8

+

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

109,8

140,3

136,3

107,8

126,8

150,1

126,8

-

15,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

107,0

105,1

117,9

99,9

110,6

107,1

107,2

+

0,1

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

107,7

105,5

118,2

100,3

111,4

107,5

107,2

-

0,3

- Kalv Calves

0,4

90,1

93,8

111,3

88,8

92,4

97,2

108,3

+

11,5

Svin Pigs

12,1

96,8

94,2

107,2

102,8

97,6

103,1

106,3

+

3,1

Får och getter Sheep and goats

0,3

114,6

115,4

124,0

105,3

107,0

107,0

116,0

+

8,4

Fjäderfä Poultry

3,1

96,3

104,0

136,1

95,5

96,4

125,5

135,0

+

7,5

Andra djur Other animals

1,4

83,7

95,9

109,1

78,0

89,0

100,8

125,1

+

24,0

Djur Animals

26,9

100,1

99,7

114,8

99,7

102,0

107,1

111,0

+

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

90,6

99,3

118,1

91,8

91,8

122,8

113,0

-

8,0

Ägg Eggs

2,8

107,8

117,8

147,3

102,9

113,0

136,3

150,0

+

10,0

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

150,0

115,5

114,8

131,4

154,5

84,5

127,1

+

50,5

Animaliska produkter
Animal products

36,2

94,2

101,3

120,2

94,1

95,7

122,4

116,4

-

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

96,7

100,6

117,9

96,5

98,4

115,9

114,1

-

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

101,5

115,3

124,7

100,7

108, 9

128,5

118,8

-

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för ny skörd 2008 är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2008 are preliminary and therefore they can be revised later.