Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2000 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2006

2007

2008

2005
Dec
Dec

2006
Dec
Dec

2007
Dec
Dec

2008
Dec
Dec

Diff, %1
Dec07-
Dec 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

111,9

120,4

143,3

113,5

112,0

131,7

138,4

+

5,1

Mjukt bröd Bread

13,3

107,7

115,9

130,1

106,5

108,2

124,3

131,1

+

5,5

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,3

163,2

229,9

273,6

127,6

224,4

238,1

265,2

+

11,4

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

31,5

114,2

123,8

141,3

113,2

115,8

132,1

138,2

+

4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,3

110,8

116,3

125,4

112,1

110,0

126,0

125,8

-

0,2

Grädde Cream

3,8

S

S

107,7

S

S

S

107,5

+

0,4

Smör Butter

S

106,7

109,7

S

107,8

108,5

128,7

S

 

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

3,0

S

S

135,4

S

S

S

139,4

+

12,0

Mejeriprodukter
Dairy products

31,8

109,7

112,4

128,9

109,4

109,2

125,0

128,7

+

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,8

133,2

143,5

165,1

125,8

136,2

153,9

168,9

+

9,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

6,1

111,1

109,2

125,0

109,8

112,3

109,7

123,7

+

12,7

Griskött Pig meat

3,7

104,4

109,9

118,2

106,7

110,5

113,7

118,9

+

4,6

Fjäderfäkött Poultry meat

3,3

96,7

98,8

114,0

98,8

95,3

110,6

113,2

+

2,4

Annat kött Other meat

1,3

S

S

130,7

S

S

S

132,0

+

9,2

Kött Meat

14,4

105,5

107,0

120,6

105,9

107,3

111,5

120,1

+

7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,5

106,2

107,8

111,0

106,1

107,9

109,3

114,5

+

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

34,9

106,0

107,6

115,0

106,1

107,8

110,3

116,9

+

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

68,5

108,3

110,5

122,4

108,0

109,0

117,9

123,4

+

4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

110,2

114,8

128,3

109,7

111,2

122,5

128,0

+

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.