Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2000 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2006

2007

2008

2005
Dec
Dec

2006
Dec
Dec

2007
Dec
Dec

2008
Dec
Dec

Diff, %1
Dec 07-
Dec 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,7

98,1

100,1

109,9

98,6

98,0

103,0

111,6

+

8,3

Mjukt bröd Bread

13,4

106,4

111,3

123,2

105,5

107,8

118,3

125,6

+

6,1

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,9

119,7

137,2

157,0

107,3

133,8

139,9

156,1

+

11,6

Socker Sugar

0,8

104,8

105,6

106,6

104,1

105,0

106,5

106,9

+

0,4

Margarin Margarine

3,8

102,8

104,5

115,1

101,9

103,3

111,5

116,0

+

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

32,6

102,7

106,5

117,5

102,1

103,9

111,5

119,2

+

6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,8

113,6

114,6

123,6

112,9

113,5

120,5

124,8

+

3,6

Grädde Cream

3,4

108,3

108,8

113,8

108,2

108,0

111,8

115,1

+

3,0

Smör Butter

0,6

104,6

102,8

109,7

104,1

102,5

106,1

110,2

+

3,9

Ost Cheese

11,2

104,2

106,2

120,3

104,5

104,8

115,6

121,5

+

5,1

Glass Ice cream

3,4

97,9

99,0

105,0

98,3

97,7

102,0

105,2

+

3,1

Mejeriprodukter
Dairy products

31,4

107,3

108,5

118,6

107,4

107,6

115,0

119,7

+

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,1

112,2

115,0

128,3

111,7

112,0

121,5

131,5

+

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,9

120,2

122,9

141,7

114,1

121,0

124,9

142,8

+

14,3

Griskött Pig meat

3,6

118,8

120,6

128,6

117,4

121,6

124,2

130,2

+

4,9

Fjäderfäkött Poultry meat

3,2

99,1

98,2

108,0

100,7

97,9

103,6

109,2

+

5,5

Annat kött Other meat

1,3

113,6

117,2

115,6

113,9

117,9

111,8

120,4

+

7,7

Kött Meat

14,0

114,5

116,1

128,1

111,3

115,3

118,7

129,7

+

9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,9

104,0

105,0

109,5

103,8

104,5

105,9

112,6

+

6,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,9

108,4

109,5

117,0

106,8

109,1

111,1

119,5

+

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

67,4

107,9

109,1

118,0

107,0

108,3

113,1

119,8

+

5,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

106,0

108,1

117,7

105,2

106,7

112,5

119,5

+

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.