Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0903

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2005 = 100

Vägings-
tal, %
Weights, %

2006

2007

2008

 

 

2006

Jan
Jan

2007

Jan
Jan

2008

Jan
Jan

2009

Jan
Jan

Diff, %

Jan 08-
Jan 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,7

102,8

113,2

133,6

102,4

103,5

128,8

139,1

+

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet Electricity

4,0

114,5

113,8

127,5

106,3

121,0

120,5

135,4

+

12,4

Diesel Diesel oil

5,2

104,7

101,8

124,1

104,3

95,7

115,0

106,3

-

7,6

Andra bränslen och drivmedel
Other fuels and lubricants

1,9

103,9

106,8

127,8

101,8

96,7

120,4

107,1

-

11,1

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

11,1

108,2

107,0

125,9

104,6

105,1

117,9

117,0

-

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)
Straight fertilisers
1)

3,5

103,4

111,9

171,3

102,3

104,8

142,6

200,8

+

40,9

Sammansatta2)

Compound fertilisers2)

4,0

105,5

112,8

190,7

104,8

105,1

150,3

206,8

+

37,6

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilisers and soil improvers

7,6

104,5

112,4

181,7

103,6

104,9

146,7

204,0

+

39,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

0,8

108,5

103,4

103,7

96,6

130,2

102,0

104,2

+

2,1

Insektsmedel Insecticides

0,2

93,7

94,7

99,6

95,6

92,8

98,4

99,8

+

1,5

Ogräsmedel Herbicides

1,3

95,5

112,6

152,3

95,5

98,1

135,4

179,1

+

32,2

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

2,3

99,7

107,8

131,0

95,9

108,2

120,7

146,4

+

21,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

1,1

101,9

105,4

116,4

99,8

103,1

110,9

117,9

+

6,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder Animal feedingstuffs

17,2

103,4

122,6

147,5

100,8

110,4

144,9

136,6

-

5,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

102,0

106,1

109,7

100,6

104,6

107,5

110,8

+

3,0

Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance of buildings

3,0

105,2

112,4

116,6

101,7

108,8

113,8

115,9

+

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

24,4

100,8

103,4

105,0

99,2

102,8

103,6

105,1

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
Goods and services
currently consumed IN
AGRICULTURE

78,9

103,2

110,4

128,3

101,1

105,6

121,9

127,8

+

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

102,3

105,9

110,4

101,6

105,6

107,2

115,0

+

7,3

Övrig utrustning Other materials

11,5

102,2

105,9

112,8

101,6

105,2

108,8

119,2

+

9,5

Utrustning Materials

16,0

102,3

105,9

112,1

101,6

105,3

108,4

118,0

+

8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,1

105,6

113,6

117,6

101,8

110,1

115,1

116,2

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH -TJÄNSTER
Goods and services
CONTRIBUTING TO AGRICUL-
TURAL INVESTMENT

21,1

103,1

107,7

113,4

101,7

106,5

110,0

117,6

+

6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

103,1

109,8

125,2

101,2

105,8

119,3

125,6

+

5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)      Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Complext fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.