Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0903

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, %

2006

2007

2008

2006

Jan
Jan

2007

Jan
Jan

2008

Jan
Jan

2009

Jan
Jan

Diff, %

Jan 08-
Jan 09

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

111,5

187,6

179,7

101,9

134,0

230,2

151,7

-

34,1

Korn Barley

2,5

115,0

208,2

166,8

105,8

144,8

236,3

131,0

-

44,6

Havre Oats

1,6

123,3

178,2

137,9

109,5

142,6

194,9

114,8

-

41,1

Råg Rye

0,3

113,8

207,4

155,4

106,6

137,2

226,3

110,4

-

51,2

Annan spannmål Other cereals

0,6

111,6

195,7

143,8

102,6

133,4

228,8

125,4

-

45,2

Spannmål Cereals1

10,6

114,1

192,1

167,7

104,2

138,0

225,4

139,4

-

38,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

109,4

152,7

154,9

101,7

111,5

177,8

148,9

-

16,3

Sockerbetor Sugar beets

3,1

71,3

65,1

63,6

100,0

71,3

65,1

63,6

-

2,3

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

105,9

122,9

132,0

105,9

122,9

132,0

132,0

+

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,7

84,0

93,7

93,6

100,6

84,9

101,8

91,7

-

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

104,6

125,8

127,1

97,7

119,2

119,2

135,1

+

13,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Friuts and Horticultural products

6,6

106,0

108,1

114,4

96,2

106,2

105,1

107,8

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

152,5

189,9

216,8

105,2

195,2

184,1

176,3

-

4,2

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

97,3

110,7

119,7

100,0

97,1

111,9

120,4

+

7,6

Annan potatis Other potatoes

0,4

97,7

98,6

104,3

100,0

97,7

98,6

104,3

+

5,8

Potatis Potatoes

4,3

142,6

174,5

197,9

104,3

177,7

169,8

164,7

-

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

102,4

101,8

102,7

100,7

101,5

103,6

108,9

+

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

108,9

139,3

136,7

100,7

122,1

147,4

126,2

-

14,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

108,5

106,6

120,6

103,9

112,2

110,4

109,5

-

0,8

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

108,7

106,6

120,3

103,9

112,5

110,0

108,9

-

1,1

- Kalv Calves

0,4

102,8

107,0

127,0

102,6

105,3

119,0

123,5

+

3,8

Svin Pigs

11,6

100,2

97,5

110,9

99,1

93,1

93,6

101,7

+

8,7

Får och getter Sheep and goats

0,4

100,2

100,9

108,1

102,3

102,4

107,0

109,9

+

2,7

Fjäderfä Poultry

3,2

98,2

106,0

138,6

99,4

98,2

128,3

133,4

+

4,0

Andra djur Other animals

2,0

126,6

147,5

171,6

121,6

136,2

155,3

185,2

+

19,2

Djur Animals

27,1

104,9

105,6

122,1

102,6

104,1

108,6

114,6

+

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

98,9

108,3

128,8

99,0

99,0

133,6

105,6

-

20,9

Ägg Eggs

3,2

107,3

117,7

144,4

101,7

112,9

139,6

142,1

+

1,8

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

133,0

103,5

103,2

117,2

137,4

76,6

114,4

+

49,3

Animaliska produkter
Animal products

34,4

101,5

108,9

128,9

100,2

102,4

131,1

109,5

-

16,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

103,0

107,5

125,9

101,3

103,1

121,2

111,7

-

7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

105,3

119,7

130,0

101,0

110,4

131,3

117,3

-

10,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för 2008 års skörd är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2008 are preliminary and therefore they can be revised later.