Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0903

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2006

2007

2008

2006
Jan
Jan

2007
Jan
Jan

2008
Jan
Jan

2009
Jan
Jan

Diff, %1
Jan 08-
Jan 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

98,2

100,2

110,0

98,6

98,3

104,9

111,8

+

6,6

Mjukt bröd Bread

14,6

100,2

104,9

116,0

99,7

102,2

112,2

118,1

+

5,3

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,0

108,4

124,2

142,1

97,1

121,8

128,2

141,0

+

10,0

Socker Sugar

0,8

100,2

101,0

101,9

99,0

100,4

102,0

101,8

-

0,2

Margarin Margarine

3,9

100,4

102,0

112,4

98,6

100,7

111,1

113,6

+

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,8

100,0

103,7

114,4

99,1

101,5

109,9

116,0

+

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,4

100,3

101,1

109,2

99,9

100,2

107,6

110,2

+

2,4

Grädde Cream

3,1

99,8

100,2

104,9

98,6

99,8

104,1

105,7

+

1,6

Smör Butter

0,7

98,9

97,2

103,7

99,2

95,8

100,7

104,3

+

3,5

Ost Cheese

10,9

99,3

101,4

114,8

99,6

99,1

112,0

115,4

+

3,1

Glass Ice cream

3,6

98,7

99,8

105,9

99,0

98,0

103,2

106,0

+

2,8

Mejeriprodukter
Dairy products

30,7

99,7

100,9

110,3

99,5

99,4

108,2

111,0

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,1

102,1

104,7

116,8

101,7

102,2

111,5

119,8

+

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,7

105,6

108,0

124,5

101,6

106,8

111,1

124,4

+

12,0

Griskött Pig meat

3,9

103,4

104,9

112,0

102,6

104,4

106,6

114,6

+

7,5

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

99,4

98,5

108,4

99,6

97,7

104,1

109,5

+

5,2

Annat kött Other meat

1,2

99,2

101,6

100,2

98,9

102,1

96,5

105,9

+

9,7

Kött Meat

14,2

103,3

104,7

115,6

101,5

104,0

107,3

116,9

+

8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,2

100,2

101,2

105,5

98,3

100,2

102,0

108,5

+

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,4

101,5

102,6

109,5

99,6

101,6

104,1

111,9

+

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,2

100,7

101,9

110,1

99,7

100,6

106,2

111,7

+

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

100,5

102,5

111,5

99,5

100,9

107,4

113,2

+

5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.