Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0904

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2005 = 100

Vägings-
tal, %
Weights, %

2006

2007

2008

 

 

2006

Feb
Feb

2007

Feb
Feb

2008

Feb
Feb

2009

Feb
Feb

Diff, %

Feb 08-
Feb 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,7

102,8

113,2

133,6

102,4

107,1

129,2

139,6

+

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet Electricity

4,0

114,5

113,8

127,5

108,1

119,9

120,2

134,0

+

11,5

Diesel Diesel oil

5,2

104,7

101,8

124,1

103,6

98,6

117,5

105,0

-

10,7

Andra bränslen och drivmedel
Other fuels and lubricants

1,9

103,9

106,8

127,8

101,7

97,7

121,1

105,9

-

12,6

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

11,1

108,2

107,0

125,9

104,9

106,2

119,1

115,7

-

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)
Straight fertilisers
1)

3,5

103,4

111,9

171,3

102,3

104,8

144,9

185,7

+

28,1

Sammansatta2)

Compound fertilisers2)

4,0

105,5

112,8

190,7

104,8

105,1

152,4

202,5

+

32,9

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilisers and soil improvers

7,6

104,5

112,4

181,7

103,6

104,9

148,9

194,7

+

30,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

0,8

108,5

103,4

103,7

96,1

133,7

102,8

104,2

+

1,3

Insektsmedel Insecticides

0,2

93,7

94,7

99,6

94,9

92,7

99,0

99,8

+

0,9

Ogräsmedel Herbicides

1,3

95,5

112,6

152,3

94,7

98,5

139,0

179,1

+

28,8

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

2,3

99,7

107,8

131,0

95,2

109,7

123,0

146,4

+

18,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

1,1

101,9

105,4

116,4

101,1

103,4

111,3

118,1

+

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder Animal feedingstuffs

17,2

103,4

122,6

147,5

101,5

111,2

147,1

136,4

-

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

102,0

106,1

109,7

100,2

104,6

107,6

112,1

+

4,2

Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance of buildings

3,0

105,2

112,4

116,6

102,0

108,9

113,8

115,8

+

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

24,4

100,8

103,4

105,0

99,2

103,1

103,6

105,2

+

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
Goods and services
currently consumed IN
AGRICULTURE

78,9

103,2

110,4

128,3

101,3

106,3

122,8

126,9

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

102,3

105,9

110,4

101,6

105,6

107,2

115,0

+

7,3

Övrig utrustning Other materials

11,5

102,2

105,9

112,8

101,7

105,2

108,8

119,6

+

9,9

Utrustning Materials

16,0

102,3

105,9

112,1

101,7

105,3

108,4

118,3

+

9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,1

105,6

113,6

117,6

102,3

110,2

115,1

116,1

+

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH -TJÄNSTER
Goods and services
CONTRIBUTING TO AGRICUL-
TURAL INVESTMENT

21,1

103,1

107,7

113,4

101,8

106,5

110,0

117,8

+

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

103,1

109,8

125,2

101,4

106,3

120,1

125,0

+

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)      Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Complext fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.