Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0904

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2006

2007

2008

2006
Feb
Feb

2007
Feb
Feb

2008
Feb
Feb

2009
Feb
Feb

Diff, %1
Feb 08-
Feb 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

98,2

100,2

110,0

98,2

98,7

107,7

111,8

+

3,7

Mjukt bröd Bread

14,6

100,2

104,9

116,0

98,8

102,0

113,1

118,1

+

4,4

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,0

108,4

124,2

142,1

97,8

126,2

128,5

139,0

+

8,2

Socker Sugar

0,8

100,2

101,0

101,9

100,1

100,4

102,0

101,5

-

0,5

Margarin Margarine

3,9

100,4

102,0

112,4

100,0

101,2

111,7

114,0

+

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,8

100,0

103,7

114,4

98,8

101,8

111,4

115,9

+

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,4

100,3

101,1

109,2

100,0

100,2

108,2

110,3

+

2,0

Grädde Cream

3,1

99,8

100,2

104,9

100,0

99,6

104,3

105,9

+

1,5

Smör Butter

0,7

98,9

97,2

103,7

98,9

95,7

102,9

104,4

+

1,5

Ost Cheese

10,9

99,3

101,4

114,8

99,5

99,5

113,0

115,7

+

2,4

Glass Ice cream

3,6

98,7

99,8

105,9

98,9

98,4

104,4

107,0

+

2,6

Mejeriprodukter
Dairy products

30,7

99,7

100,9

110,3

99,7

99,6

108,9

111,2

+

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,1

102,1

104,7

116,8

101,9

103,0

113,6

120,4

+

5,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,7

105,6

108,0

124,5

102,2

107,5

113,6

125,3

+

10,3

Griskött Pig meat

3,9

103,4

104,9

112,0

100,8

102,9

107,8

114,5

+

6,2

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

99,4

98,5

108,4

99,8

97,9

106,6

109,4

+

2,7

Annat kött Other meat

1,2

99,2

101,6

100,2

101,6

103,5

97,1

104,0

+

7,1

Kött Meat

14,2

103,3

104,7

115,6

101,6

104,1

109,3

117,0

+

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,2

100,2

101,2

105,5

100,4

100,7

103,1

109,3

+

6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,4

101,5

102,6

109,5

100,9

102,0

105,5

112,4

+

6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,2

100,7

101,9

110,1

100,4

100,9

107,4

112,1

+

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

100,5

102,5

111,5

99,8

101,2

108,7

113,4

+

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.