Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0905

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2005 = 100

Vägings-
tal, %
Weights, %

2006

2007

2008

 

 

2006

Mar
Mar

2007

Mar
Mar

2008

Mar
Mar

2009

Mar
Mar

Diff, %

Mar 08-
Mar 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,7

102,8

113,2

133,6

102,8

107,1

129,2

140,4

+

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet Electricity

4,0

114,5

113,8

127,5

110,5

116,2

119,3

132,3

+

10,9

Diesel Diesel oil

5,2

104,7

101,8

124,1

106,1

100,0

124,4

104,3

-

16,1

Andra bränslen och drivmedel
Other fuels and lubricants

1,9

103,9

106,8

127,8

102,7

102,6

125,3

105,4

-

15,9

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

11,1

108,2

107,0

125,9

107,1

106,3

122,7

114,7

-

6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)
Straight fertilisers
1)

3,5

103,4

111,9

171,3

102,3

105,6

147,0

185,7

+

26,4

Sammansatta2)

Compound fertilisers2)

4,0

105,5

112,8

190,7

104,8

106,1

155,0

202,5

+

30,6

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilisers and soil improvers

7,6

104,5

112,4

181,7

103,6

105,9

151,3

194,7

+

28,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

0,8

108,5

103,4

103,7

95,3

94,2

104,0

113,0

+

8,6

Insektsmedel Insecticides

0,2

93,7

94,7

99,6

93,8

92,5

99,8

108,7

+

8,8

Ogräsmedel Herbicides

1,3

95,5

112,6

152,3

93,6

99,2

144,5

166,9

+

15,5

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

2,3

99,7

107,8

131,0

94,2

96,9

126,6

143,2

+

13,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

1,1

101,9

105,4

116,4

101,3

105,8

111,3

118,2

+

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder Animal feedingstuffs

17,2

103,4

122,6

147,5

101,6

111,4

150,1

138,9

-

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

102,0

106,1

109,7

100,4

105,4

109,6

112,6

+

2,7

Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance of buildings

3,0

105,2

112,4

116,6

102,4

109,7

114,2

115,7

+

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

24,4

100,8

103,4

105,0

99,5

103,4

104,1

105,2

+

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
Goods and services
currently consumed IN
AGRICULTURE

78,9

103,2

110,4

128,3

101,7

106,3

124,6

127,3

+

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

102,3

105,9

110,4

101,6

105,6

107,5

117,8

+

9,6

Övrig utrustning Other materials

11,5

102,2

105,9

112,8

101,7

105,2

109,6

120,4

+

9,8

Utrustning Materials

16,0

102,3

105,9

112,1

101,7

105,3

109,0

119,7

+

9,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,1

105,6

113,6

117,6

102,7

111,2

115,6

115,9

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH -TJÄNSTER
Goods and services
CONTRIBUTING TO AGRICUL-
TURAL INVESTMENT

21,1

103,1

107,7

113,4

102,0

106,7

110,6

118,8

+

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

103,1

109,8

125,2

101,8

106,4

121,7

125,5

+

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)      Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Complext fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.