Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0905

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, %

2006

2007

2008

2006

Mar
Mar

2007

Mar
Mar

2008

Mar
Mar

2009

Mar
Mar

Diff, %

Mar 08-
Mar 09

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

111,5

187,6

179,7

102,6

134,8

231,5

148,3

-

35,9

Korn Barley

2,5

115,0

208,2

166,8

106,5

145,7

236,7

128,1

-

45,9

Havre Oats

1,6

123,3

178,2

137,9

110,2

143,5

195,4

110,8

-

43,3

Råg Rye

0,3

113,8

207,4

155,4

107,3

138,0

227,0

121,3

-

46,6

Annan spannmål Other cereals

0,6

111,6

195,7

143,8

103,3

134,4

229,6

132,9

-

42,1

Spannmål Cereals1

10,6

114,1

192,1

167,7

104,7

138,4

225,9

137,3

-

39,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

109,4

152,7

154,9

102,0

111,8

179,2

135,6

-

24,3

Sockerbetor Sugar beets

3,1

71,3

65,1

63,6

100,0

71,3

65,1

63,6

-

2,3

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

105,9

122,9

132,0

105,9

122,9

132,0

132,0

+

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,7

84,0

93,7

93,6

100,7

85,0

102,3

87,5

-

14,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

104,6

125,8

127,1

97,7

119,2

119,2

135,1

+

13,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Friuts and Horticultural products

6,6

106,0

108,1

114,6

109,9

118,8

113,6

139,5

+

22,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

152,5

189,9

216,8

106,4

218,5

186,2

178,5

-

4,2

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

97,3

110,7

119,7

97,1

111,9

120,4

126,7

+

5,3

Annan potatis Other potatoes

0,4

97,7

98,6

104,3

100,0

97,7

98,6

104,3

+

5,8

Potatis Potatoes

4,3

142,6

174,5

197,9

105,0

198,0

172,3

167,0

-

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

102,4

101,8

102,7

101,4

101,9

103,4

106,7

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

108,9

139,3

136,7

103,4

126,8

149,3

130,5

-

12,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

108,5

106,6

120,6

106,5

112,2

128,0

111,4

-

13,0

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

108,7

106,6

120,3

106,7

112,5

128,0

111,1

-

13,1

- Kalv Calves

0,4

102,8

107,0

127,0

102,6

105,3

129,9

118,0

-

9,2

Svin Pigs

11,6

100,2

97,5

110,9

99,1

93,2

100,6

117,5

+

16,8

Får och getter Sheep and goats

0,4

100,2

100,9

108,1

132,4

134,0

139,7

136,3

-

2,4

Fjäderfä Poultry

3,2

98,2

106,0

138,6

98,5

98,4

135,4

146,6

+

8,2

Andra djur Other animals

2,0

126,6

147,5

171,6

132,2

148,8

168,5

185,2

+

9,9

Djur Animals

27,1

104,9

105,6

122,1

104,7

105,5

120,4

123,9

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

98,9

108,3

128,8

99,0

98,7

133,6

99,0

-

25,9

Ägg Eggs

3,2

107,3

117,7

144,4

100,5

110,1

142,9

141,1

-

1,2

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

133,0

103,5

103,2

134,3

113,0

100,1

104,5

+

4,5

Animaliska produkter
Animal products

34,4

101,5

108,9

128,9

101,1

100,5

132,7

103,2

-

22,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

103,0

107,5

125,9

102,6

102,7

127,2

112,3

-

11,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

105,3

119,7

130,1

102,9

111,9

135,7

119,3

-

12,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för 2008 års skörd är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2008 are preliminary and therefore they can be revised later.