Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0905

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2006

2007

2008

2006
Mar
Mar

2007
Mar
Mar

2008
Mar
Mar

2009
Mar
Mar

Diff, %1
Mar 08-
Mar 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

98,2

100,2

110,0

98,5

99,0

108,9

111,9

+

2,8

Mjukt bröd Bread

14,6

100,2

104,9

116,0

99,7

103,3

115,5

118,6

+

2,6

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,0

108,4

124,2

142,1

97,8

128,1

129,0

139,5

+

8,1

Socker Sugar

0,8

100,2

101,0

101,9

100,2

100,6

101,8

102,4

+

0,6

Margarin Margarine

3,9

100,4

102,0

112,4

100,2

101,3

111,5

114,2

+

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,8

100,0

103,7

114,4

99,4

102,6

112,9

116,2

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,4

100,3

101,1

109,2

100,2

100,3

108,8

110,2

+

1,3

Grädde Cream

3,1

99,8

100,2

104,9

100,2

99,8

104,2

106,3

+

2,0

Smör Butter

0,7

98,9

97,2

103,7

98,9

97,5

103,0

104,9

+

1,8

Ost Cheese

10,9

99,3

101,4

114,8

98,8

99,8

113,7

115,9

+

1,9

Glass Ice cream

3,6

98,7

99,8

105,9

99,2

99,0

105,2

107,7

+

2,4

Mejeriprodukter
Dairy products

30,7

99,7

100,9

110,3

99,6

99,9

109,5

111,4

+

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,1

102,1

104,7

116,8

102,1

101,7

114,9

120,8

+

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,7

105,6

108,0

124,5

104,0

106,9

122,6

125,2

+

2,2

Griskött Pig meat

3,9

103,4

104,9

112,0

101,8

103,0

108,4

114,2

+

5,4

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

99,4

98,5

108,4

97,4

97,6

107,6

109,4

+

1,6

Annat kött Other meat

1,2

99,2

101,6

100,2

99,6

102,1

96,6

103,0

+

6,7

Kött Meat

14,2

103,3

104,7

115,6

101,8

103,7

113,3

116,8

+

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,2

100,2

101,2

105,5

100,2

100,7

103,8

109,0

+

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,4

101,5

102,6

109,5

100,9

101,8

107,6

112,1

+

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,2

100,7

101,9

110,1

100,3

100,9

108,8

112,1

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

100,5

102,5

111,5

100,0

101,5

110,1

113,5

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.