Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0906

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, %

2006

2007

2008

2006

Apr
Apr

2007

Apr
Apr

2008

Apr
Apr

2009

Apr
Apr

Diff, %

Apr 08-
Apr 09

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

111,5

187,6

179,7

103,1

135,5

219,1

143,4

-

34,5

Korn Barley

2,5

115,0

208,2

166,8

107,2

147,2

222,0

126,5

-

43,0

Havre Oats

1,6

123,3

178,2

137,9

111,1

145,2

187,2

107,2

-

42,7

Råg Rye

0,3

113,8

207,4

155,4

108,0

139,6

216,4

111,0

-

48,7

Annan spannmål Other cereals

0,6

111,6

195,7

143,8

103,9

136,0

215,8

127,1

-

41,1

Spannmål Cereals1

10,6

114,1

192,1

167,7

105,4

139,4

213,9

133,1

-

37,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

109,4

152,7

154,9

103,1

112,6

167,9

149,9

-

10,7

Sockerbetor Sugar beets

3,1

71,3

65,1

63,6

100,0

71,3

65,1

63,6

-

2,3

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

105,9

122,9

132,0

105,9

122,9

132,0

132,0

+

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,7

84,0

93,7

93,6

101,1

85,3

98,7

92,0

-

6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

104,6

125,8

127,1

97,7

119,2

119,2

135,1

+

13,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Friuts and Horticultural products

6,6

106,0

108,1

114,6

112,1

123,6

116,4

120,2

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

152,5

189,9

216,8

120,1

225,3

171,2

178,5

+

4,3

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

97,3

110,7

119,7

97,1

111,9

120,4

126,7

+

5,3

Annan potatis Other potatoes

0,4

97,7

98,6

104,3

100,0

97,7

98,6

104,3

+

5,8

Potatis Potatoes

4,3

142,6

174,5

197,9

116,2

203,6

159,9

167,0

+

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

102,4

101,8

102,7

101,1

100,8

101,3

105,7

+

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

108,9

139,3

136,7

105,2

128,3

144,4

126,4

-

12,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

108,5

106,6

120,6

106,5

109,7

129,9

112,3

-

13,5

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

108,7

106,6

120,3

106,7

109,9

129,9

112,1

-

13,7

- Kalv Calves

0,4

102,8

107,0

127,0

102,6

105,3

129,9

117,9

-

9,2

Svin Pigs

11,6

100,2

97,5

110,9

99,1

93,2

102,4

119,3

+

16,6

Får och getter Sheep and goats

0,4

100,2

100,9

108,1

134,0

134,0

149,4

146,9

-

1,6

Fjäderfä Poultry

3,2

98,2

106,0

138,6

97,1

98,5

140,2

132,0

-

5,8

Andra djur Other animals

2,0

126,6

147,5

171,6

132,2

148,8

168,5

185,2

+

9,9

Djur Animals

27,1

104,9

105,6

122,1

104,5

104,6

122,5

123,5

+

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

98,9

108,3

128,8

98,7

99,0

125,9

100,1

-

20,5

Ägg Eggs

3,2

107,3

117,7

144,4

106,4

111,9

142,2

143,6

+

1,0

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

133,0

103,5

103,2

129,8

106,0

98,2

104,5

+

6,5

Animaliska produkter
Animal products

34,4

101,5

108,9

128,9

101,0

100,6

125,9

104,3

-

17,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

103,0

107,5

125,9

102,6

102,3

124,4

112,8

-

9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

105,3

119,7

130,1

103,6

112,3

132,1

118,0

-

10,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för 2008 års skörd är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2008 are preliminary and therefore they can be revised later.