Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0906

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2006

2007

2008

2006
Apr
Apr

2007
Apr
Apr

2008
Apr
Apr

2009
Apr
Apr

Diff, %1
Apr 08-
Apr 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

98,2

100,2

110,0

98,1

99,0

109,6

111,8

+

2,1

Mjukt bröd Bread

14,6

100,2

104,9

116,0

99,7

103,2

116,2

119,1

+

2,5

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,0

108,4

124,2

142,1

99,4

130,6

128,1

135,0

+

5,4

Socker Sugar

0,8

100,2

101,0

101,9

100,1

100,6

101,6

102,4

+

0,7

Margarin Margarine

3,9

100,4

102,0

112,4

100,3

101,3

111,0

114,0

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,8

100,0

103,7

114,4

99,3

102,7

113,3

116,2

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,4

100,3

101,1

109,2

100,4

100,4

108,8

110,2

+

1,2

Grädde Cream

3,1

99,8

100,2

104,9

99,7

97,7

104,4

105,9

+

1,4

Smör Butter

0,7

98,9

97,2

103,7

97,7

95,5

102,9

103,7

+

0,8

Ost Cheese

10,9

99,3

101,4

114,8

98,5

99,9

114,3

115,7

+

1,2

Glass Ice cream

3,6

98,7

99,8

105,9

99,1

99,3

105,9

107,6

+

1,6

Mejeriprodukter
Dairy products

30,7

99,7

100,9

110,3

99,4

99,7

109,9

111,2

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,1

102,1

104,7

116,8

100,1

102,8

114,6

118,7

+

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,7

105,6

108,0

124,5

104,3

107,2

125,3

124,5

-

0,7

Griskött Pig meat

3,9

103,4

104,9

112,0

102,0

103,4

109,2

112,2

+

2,7

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

99,4

98,5

108,4

98,5

97,0

106,4

108,5

+

1,9

Annat kött Other meat

1,2

99,2

101,6

100,2

95,0

100,5

98,9

104,6

+

5,8

Kött Meat

14,2

103,3

104,7

115,6

101,8

103,6

114,6

115,9

+

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,2

100,2

101,2

105,5

100,1

101,1

104,4

108,9

+

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,4

101,5

102,6

109,5

100,8

102,0

108,5

111,7

+

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,2

100,7

101,9

110,1

100,1

101,0

109,3

111,7

+

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

100,5

102,5

111,5

99,9

101,6

110,6

113,2

+

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.