Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0906

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2005 = 100

Vägings-
tal, %
Weights, %

2006

2007

2008

 

 

2006

Apr
Apr

2007

Apr
Apr

2008

Apr
Apr

2009

Apr
Apr

Diff, %

Apr 08-
Apr 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,7

102,8

113,2

133,6

102,8

108,0

129,2

140,4

+

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet Electricity

4,0

114,5

113,8

127,5

110,8

113,7

119,4

129,8

+

8,6

Diesel Diesel oil

5,2

104,7

101,8

124,1

107,9

100,9

125,3

106,6

-

15,0

Andra bränslen och drivmedel
Other fuels and lubricants

1,9

103,9

106,8

127,8

105,9

104,7

127,6

107,2

-

16,0

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

11,1

108,2

107,0

125,9

108,6

106,2

123,6

115,1

-

6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)
Straight fertilisers
1)

3,5

103,4

111,9

171,3

102,9

106,7

161,0

177,8

+

10,4

Sammansatta2)

Compound fertilisers2)

4,0

105,5

112,8

190,7

106,3

106,2

172,1

182,5

+

6,0

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilisers and soil improvers

7,6

104,5

112,4

181,7

104,7

106,4

167,0

180,3

+

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

0,8

108,5

103,4

103,7

98,8

95,0

104,0

113,0

+

8,6

Insektsmedel Insecticides

0,2

93,7

94,7

99,6

93,7

93,1

99,8

108,7

+

8,8

Ogräsmedel Herbicides

1,3

95,5

112,6

152,3

94,0

102,8

144,5

166,9

+

15,5

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

2,3

99,7

107,8

131,0

95,6

99,2

126,6

143,2

+

13,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

1,1

101,9

105,4

116,4

100,6

105,8

120,6

119,2

-

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder Animal feedingstuffs

17,2

103,4

122,6

147,5

101,8

112,9

151,5

139,2

-

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

102,0

106,1

109,7

100,6

105,7

110,0

113,1

+

2,8

Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance of buildings

3,0

105,2

112,4

116,6

104,5

111,7

117,0

116,9

-

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

24,4

100,8

103,4

105,0

99,8

103,8

104,7

105,9

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
Goods and services
currently consumed IN
AGRICULTURE

78,9

103,2

110,4

128,3

102,3

107,0

127,0

126,3

-

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

102,3

105,9

110,4

101,6

105,6

108,0

117,8

+

9,1

Övrig utrustning Other materials

11,5

102,2

105,9

112,8

101,7

105,2

109,6

120,4

+

9,8

Utrustning Materials

16,0

102,3

105,9

112,1

101,7

105,3

109,2

119,6

+

9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,1

105,6

113,6

117,6

104,6

112,4

117,7

116,6

-

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH -TJÄNSTER
Goods and services
CONTRIBUTING TO AGRICUL-
TURAL INVESTMENT

21,1

103,1

107,7

113,4

102,4

107,0

111,2

118,9

+

6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

103,1

109,8

125,2

102,3

107,0

123,7

124,8

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)      Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Complext fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.