Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0906

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2006

2007

2008

2006
Apr
Apr

2007
Apr
Apr

2008
Apr
Apr

2009
Apr
Apr

Diff, %1
Apr 08-
Apr 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,6

100,2

107,8

128,3

100,0

104,9

130,3

125,4

-

3,8

Mjukt bröd Bread

14,6

101,0

108,6

122,0

101,3

107,0

121,5

122,4

+

0,8

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,4

119,5

168,4

200,4

99,9

159,6

183,2

194,2

+

6,0

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,1

101,1

109,7

125,2

100,6

107,3

125,9

124,5

-

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,1

98,8

103,7

111,8

98,9

100,0

111,9

109,5

-

2,1

Grädde Cream

S

S

S

104,1

S

S

102,8

S

 

S

Smör Butter

S

98,6

S

S

99,9

S

S

S

 

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

S

S

102,3

126,7

S

100,3

125,1

S

 

S

Mejeriprodukter
Dairy products

31,4

99,7

102,2

117,2

100,3

99,5

117,7

114,8

-

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,9

111,7

120,4

138,5

105,4

116,1

135,8

137,6

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,9

102,0

100,3

114,8

101,6

98,8

119,8

111,6

-

6,8

Griskött Pig meat

4,1

103,9

109,4

117,7

100,2

107,2

112,8

113,3

+

0,4

Fjäderfäkött Poultry meat

3,6

95,7

97,8

112,9

96,5

95,6

111,4

105,5

-

5,3

Annat kött Other meat

S

S

S

116,1

S

S

114,6

S

 

S

Kött Meat

13,6

100,8

102,3

115,2

99,9

100,3

115,6

110,6

-

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,0

100,4

102,0

104,9

99,5

102,9

103,6

106,9

+

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,6

100,6

102,1

109,2

99,7

101,8

108,5

108,4

-

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,9

100,5

102,6

113,6

100,1

101,1

113,4

112,2

-

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

100,7

104,9

117,3

100,3

103,1

117,3

116,2

-

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.