Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0907

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector

2005 = 100

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2009

Diff,%

 

 

 

 

Maj
May

Maj
May

Maj
May

Maj
May

Maj 08-
Maj 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Agricultural Input Price Index

103,1

109,8

125,2

102,6

107,0

125,4

122,4

-

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Agricultural Output Price Index

105,3

119,6

130,1

105,7

111,2

130,5

118,5

-

9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 1
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products1

100,7

104,9

117,3

100,6

103,6

117,3

116,6

-

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1
Consumer Price Index, food from price
regulated agricultural products1

100,5

102,5

111,5

100,2

101,9

110,9

113,6

+

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1
Consumer Price Index (CPI) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

101,4

103,6

107,2

101,6

103,2

107,2

106,8

-

0,4

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

101,4

103,7

106,8

101,6

103,3

106,9

106,3

-

0,6

Livsmedel, totalt Food, total

100,8

102,8

109,9

101,7

102,0

110,0

113,3

+

3,0

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

101,1

103,2

108,0

103,4

102,0

108,9

113,0

+

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the turn of the last year.