Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0907

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Avräkningspriser, animaliska produkter (kronor per 100 kg)

10. Agricultural Absolute Prices, Animal Products (SEK per 100 kg)

Anm.

Produkter

2005

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2009

Note

Procducts

 

 

 

 

Maj
May

Maj
May

Maj
May

Maj
May

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk (4,2 % fett)1)
Raw cows´milk (4.2 % fat)
1)

283

279

303

358

277

280

353

274

AP

Mjölk (3,7 % fett)2)
Raw cows´milk ( 3.7 % fat)
2)

270

267

291

343

265

268

337

261

AP

Mjölk (faktisk fetthalt)3) Raw cows´milk (actual fat content)3)

283

279

304

358

275

279

349

274

 

A-ägg burhöns4) Eggs from caged hens4)

769

864

947

1169

889

927

1198

1171

 

A-ägg frigående höns5)
Barn eggs 5)

883

953

1054

1299

964

1020

1324

1264

 

Ekologiska ägg6) Ecological eggs6

1637

1671

1810

2188

1724

1753

2242

2251

AP

Ägg, öre/st 7)
Fresh eggs (whole country)
7)

54

59

65

80

60

63

81

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Mjölk vid 4,2 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at 4,2 % fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

2)      Mjölk vid 3,7 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider.. Raw cows´milk. Ex-farm at 3,7 % fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

3)      Mjölk vid faktisk fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at actual fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

4)      Ägg från burhöns. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A. Eggs from caged hens. Ex-farm. Eggs for consumption (class A).

5)      Ägg från frigående höns inomhus. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A. Eggs from hens (not caged). Ex-farm. Eggs for consumption (class A).

6)      Ekologiska ägg. Fritt gård. Konsumtionsägg. Ecological eggs. Ex-farm. Eggs for consumption.

7)      Ägg, öre per styck. Omräknat till styck enligt EU-definition (1 ägg=64 gram). Fresh eggs, price per item. Unit according to EU definition (64 grams per item).

Anm.: AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas NewCronos.
Note: Prices marked "AP" refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).