Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0907

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2005 = 100

Vägings-
tal, %
Weights, %

2006

2007

2008

 

 

2006

Maj
May

2007

Maj
May

2008

Maj
May

2009

Maj
May

Diff, %

Maj 08-
Maj 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,7

102,8

113,2

133,6

103,1

108,0

129,2

140,4

+

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet Electricity

4,0

114,5

113,8

127,5

110,6

111,0

118,9

128,4

+

8,0

Diesel Diesel oil

5,2

104,7

101,8

124,1

108,5

96,0

134,1

106,0

-

21,0

Andra bränslen och drivmedel
Other fuels and lubricants

1,9

103,9

106,8

127,8

108,4

106,7

136,8

107,9

-

21,2

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

11,1

108,2

107,0

125,9

109,3

103,2

129,0

114,5

-

11,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)
Straight fertilisers
1)

3,5

103,4

111,9

171,3

102,9

106,9

167,2

151,3

-

9,5

Sammansatta2)

Compound fertilisers2)

4,0

105,5

112,8

190,7

106,4

106,4

188,7

144,3

-

23,5

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilisers and soil improvers

7,6

104,5

112,4

181,7

104,8

106,7

178,7

147,6

-

17,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

0,8

108,5

103,4

103,7

102,3

95,7

104,0

113,0

+

8,6

Insektsmedel Insecticides

0,2

93,7

94,7

99,6

93,6

93,7

99,8

108,7

+

8,8

Ogräsmedel Herbicides

1,3

95,5

112,6

152,3

94,5

106,4

147,9

166,9

+

12,8

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

2,3

99,7

107,8

131,0

97,0

101,6

128,6

143,2

+

11,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

1,1

101,9

105,4

116,4

102,1

105,8

120,7

119,3

-

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder Animal feedingstuffs

17,2

103,4

122,6

147,5

102,5

113,7

151,0

139,5

-

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

102,0

106,1

109,7

101,7

105,6

110,2

114,6

+

4,0

Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance of buildings

3,0

105,2

112,4

116,6

104,6

112,9

117,4

116,9

-

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

24,4

100,8

103,4

105,0

99,7

103,8

105,0

106,0

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
Goods and services
currently consumed IN
AGRICULTURE

78,9

103,2

110,4

128,3

102,7

106,9

129,0

123,3

-

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

102,3

105,9

110,4

101,6

105,8

108,5

117,8

+

8,6

Övrig utrustning Other materials

11,5

102,2

105,9

112,8

101,8

105,2

110,6

120,7

+

9,2

Utrustning Materials

16,0

102,3

105,9

112,1

101,7

105,4

110,0

119,9

+

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,1

105,6

113,6

117,6

104,7

113,9

118,1

116,4

-

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH -TJÄNSTER
Goods and services
CONTRIBUTING TO AGRICUL-
TURAL INVESTMENT

21,1

103,1

107,7

113,4

102,5

107,5

112,0

119,1

+

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

103,1

109,8

125,2

102,6

107,0

125,4

122,4

-

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)      Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Complext fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.