Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0907

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, %

2006

2007

2008

2006

Maj
May

2007

Maj
May

2008

Maj
May

2009

Maj
May

Diff, %

Maj 08-
Maj 09

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

111,4

185,3

180,5

104,6

146,1

203,3

152,3

-

25,1

Korn Barley

2,5

115,0

208,2

166,8

107,5

162,2

202,1

130,6

-

35,3

Havre Oats

1,6

123,3

178,2

137,9

123,4

137,4

169,6

107,2

-

36,8

Råg Rye

0,3

113,8

207,4

155,4

108,4

147,9

188,6

105,7

-

43,9

Annan spannmål Other cereals

0,6

111,6

195,7

143,8

104,3

148,8

205,2

127,4

-

37,9

Spannmål Cereals1

10,6

114,1

190,9

168,1

107,6

148,1

198,4

140,8

-

29,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

109,4

152,7

154,8

103,2

116,6

176,2

164,1

-

6,9

Sockerbetor Sugar beets

3,1

71,3

65,1

63,6

100,0

71,3

65,1

63,6

-

2,3

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

105,9

122,9

132,0

105,9

122,9

132,0

132,0

+

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,7

84,0

93,7

93,5

101,1

86,5

101,3

96,5

-

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

104,6

125,8

127,1

97,7

119,2

119,2

135,1

+

13,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Friuts and Horticultural products

6,6

106,0

108,1

114,6

134,2

94,8

104,7

120,5

+

15,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

152,5

189,9

216,8

121,7

225,3

171,2

178,5

+

4,3

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

97,3

110,7

119,7

97,1

111,9

120,4

126,7

+

5,3

Annan potatis Other potatoes

0,4

97,7

98,6

104,3

100,0

97,7

98,6

104,3

+

5,8

Potatis Potatoes

4,3

142,6

174,5

197,9

117,6

203,6

159,9

167,0

+

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

102,4

101,8

102,7

105,3

103,1

103,3

108,7

+

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

108,9

139,0

136,8

110,3

126,2

138,7

129,6

-

6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

108,5

106,6

120,6

109,0

104,7

127,7

111,7

-

12,5

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

108,7

106,6

120,3

109,3

104,7

127,6

111,6

-

12,5

- Kalv Calves

0,4

102,8

107,0

127,0

102,6

105,3

129,9

114,0

-

12,3

Svin Pigs

11,6

100,2

97,5

110,9

99,1

93,2

107,7

121,8

+

13,1

Får och getter Sheep and goats

0,4

100,2

100,9

108,1

135,6

135,6

152,5

152,5

+

0,0

Fjäderfä Poultry

3,2

98,2

106,0

138,6

97,1

102,0

140,2

132,0

-

5,8

Andra djur Other animals

2,0

126,6

147,5

171,6

130,7

148,8

168,5

185,2

+

9,9

Djur Animals

27,1

104,9

105,6

122,1

105,4

103,2

124,0

124,4

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

98,9

108,3

128,8

97,9

99,0

125,9

96,8

-

23,1

Ägg Eggs

3,2

107,3

117,7

144,4

109,7

114,3

147,6

143,8

-

2,5

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

133,0

103,5

103,2

129,8

106,0

98,2

104,5

+

6,5

Animaliska produkter
Animal products

34,4

101,5

108,9

128,9

100,7

100,8

126,4

101,5

-

19,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

103,0

107,5

125,9

102,8

101,8

125,3

111,6

-

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

105,3

119,6

130,1

105,7

111,2

130,5

118,5

-

9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för 2008 års skörd är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2008 are preliminary and therefore they can be revised later.