Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0907

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2006

2007

2008

2006
Maj
May

2007
Maj
May

2008
Maj
May

2009
Maj
May

Diff, %1
Maj 08-
Maj 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,6

100,2

107,8

128,3

100,0

104,8

130,3

124,0

-

4,8

Mjukt bröd Bread

14,6

101,0

108,6

122,0

100,9

106,9

122,6

122,3

-

0,3

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,4

119,5

168,4

200,4

109,0

180,5

159,1

194,2

+

22,1

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,1

101,1

109,7

125,2

100,7

108,5

125,4

124,1

-

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,1

98,8

103,7

111,8

98,7

100,3

111,9

109,7

-

1,9

Grädde Cream

S

S

S

104,1

S

S

104,3

S

 

S

Smör Butter

S

98,6

S

S

98,9

S

S

S

 

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

S

S

102,3

126,7

S

105,2

126,4

S

 

S

Mejeriprodukter
Dairy products

31,4

99,7

102,2

117,2

100,0

99,9

117,7

114,6

-

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,9

111,7

120,4

138,5

114,3

119,8

139,7

140,6

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,9

102,0

100,3

114,8

102,2

99,9

119,9

116,1

-

3,2

Griskött Pig meat

4,1

103,9

109,4

117,7

101,9

109,4

117,7

118,9

+

1,1

Fjäderfäkött Poultry meat

3,6

95,7

97,8

112,9

97,4

94,8

112,5

106,9

-

5,0

Annat kött Other meat

S

S

S

116,1

S

S

117,3

S

 

S

Kött Meat

13,6

100,8

102,3

115,2

100,8

101,3

117,4

114,6

-

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,0

100,4

102,0

104,9

99,8

101,9

102,4

106,8

+

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,6

100,6

102,1

109,2

100,3

101,6

108,6

110,0

+

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,9

100,5

102,6

113,6

100,5

101,3

113,6

112,9

-

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

100,7

104,9

117,3

100,6

103,6

117,3

116,6

-

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.