Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0907

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2006

2007

2008

2006
Maj
May

2007
Maj
May

2008
Maj
May

2009
Maj
May

Diff, %1
Maj 08-
Maj 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

98,2

100,2

110,0

98,2

99,2

109,5

111,6

+

1,9

Mjukt bröd Bread

14,6

100,2

104,9

116,0

99,8

103,2

115,1

119,1

+

3,4

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,0

108,4

124,2

142,1

102,0

131,0

127,6

138,2

+

8,3

Socker Sugar

0,8

100,2

101,0

101,9

100,2

100,8

101,4

104,2

+

2,8

Margarin Margarine

3,9

100,4

102,0

112,4

100,2

100,9

111,0

113,5

+

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,8

100,0

103,7

114,4

99,4

102,7

112,8

116,3

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,4

100,3

101,1

109,2

100,5

100,4

108,8

109,9

+

0,9

Grädde Cream

3,1

99,8

100,2

104,9

100,0

99,3

104,1

105,9

+

1,7

Smör Butter

0,7

98,9

97,2

103,7

99,3

95,6

103,6

103,8

+

0,2

Ost Cheese

10,9

99,3

101,4

114,8

99,2

100,4

114,9

115,8

+

0,8

Glass Ice cream

3,6

98,7

99,8

105,9

99,1

99,7

106,4

107,6

+

1,2

Mejeriprodukter
Dairy products

30,7

99,7

100,9

110,3

99,8

100,1

110,1

111,2

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,1

102,1

104,7

116,8

102,1

102,8

116,3

120,4

+

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,7

105,6

108,0

124,5

105,1

108,4

127,9

127,2

-

0,5

Griskött Pig meat

3,9

103,4

104,9

112,0

103,0

105,5

113,2

115,7

+

2,2

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

99,4

98,5

108,4

99,8

97,8

107,0

108,2

+

1,1

Annat kött Other meat

1,2

99,2

101,6

100,2

98,1

102,3

99,4

106,9

+

7,6

Kött Meat

14,2

103,3

104,7

115,6

103,0

105,0

116,9

118,0

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,2

100,2

101,2

105,5

99,8

101,3

104,5

109,2

+

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,4

101,5

102,6

109,5

101,2

102,7

109,5

112,7

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,2

100,7

101,9

110,1

100,6

101,5

110,0

112,3

+

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

100,5

102,5

111,5

100,2

101,9

110,9

113,6

+

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.