Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0907

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Avräkningspriser, vegetabilier (kronor per 100 kg)

8b. Agricultural Absolute Prices, Crop products (SEK per 100 kg)

Anm

Produkter

2005

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2009

Note

Procducts

 

 

 

 

Maj
May

Maj
May

Maj
May

Maj
May

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker1) Vegetables1)

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Blomkål, 1:a kvalitet
Cauliflowers, quality 1

466,0

603,9

878,4

792,5

.

.

.

.

AP

Tomater, växthusodlad 1:a kval.
Tomatoes under glass, quality 1

1072,1

1269,2

1171,4

1013,9

1763,0

925,1

1115,3

1186,1

AP

Vitkål, 1:a kvalitet
White cabbage, quality 1

188,9

212,7

244,4

213,4

.

.

.

.

AP

Växthusodlad gurka, 1:a kvalitet
Cucumbers under glass, quality 1

755,0

795,3

855,7

649,7

895,3

759,7

414,1

953,6

AP

Morötter, 1:a kvalitet
Carrots, quality 1

242,8

275,6

285,0

292,2

.

.

.

.

P

Lök, alla kvaliteter
Onions, all quality

254,0

266,4

254,8

169,6

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potatis Potatoes

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Matpotatis2) Main croop potatoes2)

137,4

209,5

260,9

297,9

167,2

309,6

235,2

245,3

AP

Potatis för stärkelse3)
Potatoes for starch3)

46,1

45,0

45,4

48,1

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt1) Fruits1)

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Äpplen, alla sorter
Dessert apples, all varieties

455,0

469,2

486,6

573,9

.

.

.

.

AP

Jordgubbar på friland
Strawberries in the open

1854,1

1652,7

1929,0

2758,6

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Genomsnittliga priser för ett antal uppgiftslämnare. Priser redovisas enligt följande: blomkål jun-nov, tomater apr-nov, vitkål jul-mar, gurka mar-okt, morötter jul-apr lök aug-apr, äpplen aug-feb samt jordgubbar jun-aug. Average prices for several companies. Prices are presented: Cauliflowers Jun-Nov, Tomatoes Apr-Nov, White cabbage Jul-Mar, Cucumbers Mar-Okt, Carrots Jul-Apr, Onions Aug-Apr, Dessert Apples Aug-Feb and Strawberries Jun-Aug.

2)      Södra och mellersta Sverige. Pris redovisas endast för månaderna oktober till april. In the southern parts of Sweden, prices are calculated only for October to April.

3)      EUs minimipris och kompensationsbelopp vid 17 % stärkelsehalt. Pris redovisas endast för månaderna september till december. The EU minimum price and compensation amount at 17 % starch content and is calculated only for September to December.

Anm.: AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas NewCronos.
Note: Prices marked "AP" refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).