Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0908

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2005 = 100

Vägings-
tal, %
Weights, %

2006

2007

2008

 

 

2006

Juni
June

2007

Juni
June

2008

Juni
June

2009

Juni
June

Diff, %

Juni 08-
Juni 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,7

102,8

113,2

133,6

103,1

108,0

129,2

140,4

+

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet Electricity

4,0

114,5

113,8

127,5

112,3

110,6

125,0

129,1

+

3,3

Diesel Diesel oil

5,2

104,7

101,8

124,1

107,4

100,6

137,8

113,2

-

17,9

Andra bränslen och drivmedel
Other fuels and lubricants

1,9

103,9

106,8

127,8

107,9

107,1

142,4

116,5

-

18,2

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

11,1

108,2

107,0

125,9

109,2

 

105,3

133,9

119,5

-

10,8

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)
Straight fertilisers
1)

3,5

103,4

111,9

171,3

102,9

106,9

161,7

106,8

-

33,9

Sammansatta2)

Compound fertilisers2)

4,0

105,5

112,8

190,7

106,4

106,4

206,3

122,2

-

40,7

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilisers and soil improvers

7,6

104,5

112,4

181,7

104,7

106,7

185,5

115,1

-

38,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

0,8

108,5

103,4

103,7

105,8

96,5

104,0

113,8

+

9,4

Insektsmedel Insecticides

0,2

93,7

94,7

99,6

93,5

94,3

99,8

109,6

+

9,8

Ogräsmedel Herbicides

1,3

95,5

112,6

152,3

94,9

110,1

151,4

167,3

+

10,6

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

2,3

99,7

107,8

131,0

98,4

104,0

130,5

143,8

+

10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

1,1

101,9

105,4

116,4

102,0

105,8

111,6

119,3

+

6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder Animal feedingstuffs

17,2

103,4

122,6

147,5

102,3

114,2

150,7

140,9

-

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

102,0

106,1

109,7

101,5

106,5

109,9

114,6

+

4,3

Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance of buildings

3,0

105,2

112,4

116,6

105,4

113,3

117,5

117,0

-

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

24,4

100,8

103,4

105,0

99,7

103,8

105,2

106,2

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
Goods and services
currently consumed IN
AGRICULTURE

78,9

103,2

110,4

128,3

102,7

107,5

130,2

121,3

-

6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

102,3

105,9

110,4

101,6

105,8

109,8

117,8

+

7,3

Övrig utrustning Other materials

11,5

102,2

105,9

112,8

101,8

105,2

110,8

120,7

+

9,0

Utrustning Materials

16,0

102,3

105,9

112,1

101,7

105,4

110,5

119,9

+

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,1

105,6

113,6

117,6

105,7

114,5

118,2

116,7

-

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH -TJÄNSTER
Goods and services
CONTRIBUTING TO AGRICUL-
TURAL INVESTMENT

21,1

103,1

107,7

113,4

102,7

107,6

112,4

119,1

+

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

103,1

109,8

125,2

102,7

107,5

126,5

120,9

-

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)      Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Complext fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.