Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0908

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, %

2006

2007

2008

2006

Juni
June

2007

Juni
June

2008

Juni
June

2009

Juni
June

Diff, %

Juni 08-
Juni 09

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

111,4

185,3

180,5

107,3

146,1

192,3

153,0

-

20,4

Korn Barley

2,5

115,0

208,2

166,8

107,8

162,3

198,6

131,6

-

33,7

Havre Oats

1,6

123,3

178,2

137,9

110,7

137,4

164,5

114,0

-

30,7

Råg Rye

0,3

113,8

207,4

155,4

108,7

147,9

181,9

114,7

-

36,9

Annan spannmål Other cereals

0,6

111,6

195,7

143,8

104,6

148,8

196,1

126,5

-

35,5

Spannmål Cereals1

10,6

114,1

190,9

168,1

107,8

148,3

190,1

142,4

-

25,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

109,4

152,7

154,8

104,3

116,6

178,8

162,4

-

9,2

Sockerbetor Sugar beets

3,1

71,3

65,1

63,6

100,0

71,3

65,1

63,6

-

2,3

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

105,9

122,9

132,0

105,9

122,9

132,0

132,0

+

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,7

84,0

93,7

93,5

101,5

86,5

102,1

95,9

-

6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

104,6

125,8

127,1

97,7

119,2

119,2

135,1

+

13,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Friuts and Horticultural products

6,6

106,0

108,1

114,6

96,7

91,3

108,1

120,1

+

11,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

152,5

189,9

216,8

261,7

189,4

413,7

293,6

-

29,0

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

97,3

110,7

119,7

97,1

111,9

120,4

126,7

+

5,3

Annan potatis Other potatoes

0,4

97,7

98,6

104,3

100,0

97,7

98,6

104,3

+

5,8

Potatis Potatoes

4,3

142,6

174,5

197,9

232,4

174,1

359,0

261,5

-

27,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

102,4

101,8

102,7

104,6

101,9

102,9

106,8

+

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

108,9

139,0

136,8

116,6

122,2

159,2

140,1

-

12,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

108,5

106,6

120,6

109,2

103,8

126,4

106,8

-

15,5

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

108,7

106,6

120,3

109,5

103,7

126,2

106,8

-

15,4

- Kalv Calves

0,4

102,8

107,0

127,0

102,6

105,3

129,9

107,1

-

17,5

Svin Pigs

11,6

100,2

97,5

110,9

99,1

93,2

115,5

123,4

+

6,8

Får och getter Sheep and goats

0,4

100,2

100,9

108,1

135,6

132,4

146,2

143,0

-

2,2

Fjäderfä Poultry

3,2

98,2

106,0

138,6

97,3

102,0

142,9

132,0

-

7,6

Andra djur Other animals

2,0

126,6

147,5

171,6

125,0

145,4

168,5

185,2

+

9,9

Djur Animals

27,1

104,9

105,6

122,1

105,0

102,5

127,1

123,1

-

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

98,9

108,3

128,8

97,9

99,4

120,0

100,9

-

16,0

Ägg Eggs

3,2

107,3

117,7

144,4

108,2

114,0

148,2

143,8

-

3,0

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

133,0

103,5

103,2

128,9

99,5

102,7

78,4

-

23,7

Animaliska produkter
Animal products

34,4

101,5

108,9

128,9

100,5

100,7

121,7

103,6

-

14,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

103,0

107,5

125,9

102,5

101,5

124,0

112,2

-

9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

105,3

119,6

130,1

107,9

109,5

137,6

122,9

-

10,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för 2008 års skörd är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2008 are preliminary and therefore they can be revised later.