Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0908

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2006

2007

2008

2006
Juni
June

2007
Juni
June

2008
Juni
June

2009
Juni
June

Diff, %1
Juni 08-
Juni 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,6

100,2

107,8

128,3

100,0

105,0

130,2

125,0

-

4,0

Mjukt bröd Bread

14,6

101,0

108,6

122,0

100,9

107,0

122,7

122,7

+

0,0

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,4

119,5

168,4

200,4

103,8

169,1

246,2

240,1

-

2,5

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,1

101,1

109,7

125,2

100,5

108,3

128,3

125,3

-

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,1

98,8

103,7

111,8

98,6

100,9

111,9

109,0

-

2,5

Grädde Cream

S

S

S

104,1

S

S

104,6

S

 

S

Smör Butter

S

98,6

S

S

99,6

S

S

S

 

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

S

S

102,3

126,7

S

99,9

126,4

S

 

S

Mejeriprodukter
Dairy products

31,4

99,7

102,2

117,2

99,4

99,5

118,1

114,3

-

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,9

111,7

120,4

138,5

114,3

118,1

139,7

140,6

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,9

102,0

100,3

114,8

103,5

100,3

119,4

116,4

-

2,5

Griskött Pig meat

4,1

103,9

109,4

117,7

102,9

110,4

120,7

120,6

-

0,1

Fjäderfäkött Poultry meat

3,6

95,7

97,8

112,9

96,1

95,2

114,5

98,0

-

14,5

Annat kött Other meat

S

S

S

116,1

S

S

117,3

S

 

S

Kött Meat

13,6

100,8

102,3

115,2

101,2

101,8

118,4

112,7

-

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,0

100,4

102,0

104,9

99,4

101,7

104,6

107,1

+

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,6

100,6

102,1

109,2

100,2

101,8

110,3

109,4

-

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,9

100,5

102,6

113,6

100,2

101,1

114,6

112,5

-

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

100,7

104,9

117,3

100,3

103,5

118,9

116,6

-

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.