Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0908

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2006

2007

2008

2006
Juni
June

2007
Juni
June

2008
Juni
June

2009
Juni
June

Diff, %1
Juni 08-
Juni 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

98,2

100,2

110,0

98,2

99,5

110,2

111,9

+

1,5

Mjukt bröd Bread

14,6

100,2

104,9

116,0

99,8

103,7

115,8

119,3

+

3,0

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,0

108,4

124,2

142,1

109,1

124,2

147,0

119,7

-

18,6

Socker Sugar

0,8

100,2

101,0

101,9

99,9

100,7

101,0

106,1

+

5,0

Margarin Margarine

3,9

100,4

102,0

112,4

100,5

100,8

112,1

113,2

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,8

100,0

103,7

114,4

99,8

102,7

114,6

115,6

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,4

100,3

101,1

109,2

100,6

100,4

109,2

110,0

+

0,8

Grädde Cream

3,1

99,8

100,2

104,9

99,9

100,0

104,9

106,0

+

1,1

Smör Butter

0,7

98,9

97,2

103,7

99,8

95,5

104,3

104,3

+

0,0

Ost Cheese

10,9

99,3

101,4

114,8

99,3

100,2

115,0

116,3

+

1,1

Glass Ice cream

3,6

98,7

99,8

105,9

98,9

99,4

106,2

108,7

+

2,3

Mejeriprodukter
Dairy products

30,7

99,7

100,9

110,3

99,8

100,0

110,4

111,5

+

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,1

102,1

104,7

116,8

102,6

103,5

117,0

120,3

+

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,7

105,6

108,0

124,5

105,7

108,1

128,3

127,2

-

0,8

Griskött Pig meat

3,9

103,4

104,9

112,0

103,9

104,1

112,8

117,2

+

3,9

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

99,4

98,5

108,4

100,1

96,3

108,9

108,1

-

0,7

Annat kött Other meat

1,2

99,2

101,6

100,2

95,5

101,2

100,0

109,2

+

9,2

Kött Meat

14,2

103,3

104,7

115,6

103,4

104,0

117,5

118,6

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,2

100,2

101,2

105,5

99,6

100,9

105,1

109,4

+

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,4

101,5

102,6

109,5

101,2

102,1

110,0

113,2

+

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,2

100,7

101,9

110,1

100,6

101,2

110,4

112,6

+

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

100,5

102,5

111,5

100,3

101,8

111,8

113,6

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.