Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0909

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2005 = 100

Vägings-
tal, %
Weights, %

2006

2007

2008

 

 

2006

Juli
July

2007

Juli
July

2008

Juli
July

2009

Juli
July

Diff, %

Juli 08-
Juli 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,7

102,8

113,2

133,6

103,1

108,0

129,2

140,4

+

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet Electricity

4,0

114,5

113,8

127,5

113,4

109,9

128,9

127,4

-

1,2

Diesel Diesel oil

5,2

104,7

101,8

124,1

109,0

98,5

138,2

108,8

-

21,2

Andra bränslen och drivmedel
Other fuels and lubricants

1,9

103,9

106,8

127,8

107,7

108,3

143,3

111,1

-

22,5

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

11,1

108,2

107,0

125,9

110,4

104,3

135,7

116,0

-

14,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)
Straight fertilisers
1)

3,5

103,4

111,9

171,3

103,8

106,9

164,1

108,6

-

33,8

Sammansatta2)

Compound fertilisers2)

4,0

105,5

112,8

190,7

106,2

106,4

206,9

122,0

-

41,0

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilisers and soil improvers

7,6

104,5

112,4

181,7

105,1

106,7

187,0

115,8

-

38,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

0,8

108,5

103,4

103,7

109,2

97,3

104,0

113,8

+

9,4

Insektsmedel Insecticides

0,2

93,7

94,7

99,6

93,4

94,9

99,8

109,6

+

9,8

Ogräsmedel Herbicides

1,3

95,5

112,6

152,3

95,4

113,7

154,8

167,3

+

8,1

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

2,3

99,7

107,8

131,0

99,8

106,4

132,5

143,8

+

8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

1,1

101,9

105,4

116,4

102,1

105,8

117,9

119,7

+

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder Animal feedingstuffs

17,2

103,4

122,6

147,5

104,0

119,6

154,2

141,0

-

8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

102,0

106,1

109,7

101,9

106,5

109,9

114,8

+

4,4

Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance of buildings

3,0

105,2

112,4

116,6

105,9

113,5

118,0

117,2

-

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

24,4

100,8

103,4

105,0

102,1

103,0

105,9

106,0

+

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
Goods and services
currently consumed IN
AGRICULTURE

78,9

103,2

110,4

128,3

104,1

108,3

131,8

120,9

-

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

102,3

105,9

110,4

102,8

105,8

111,6

120,8

+

8,2

Övrig utrustning Other materials

11,5

102,2

105,9

112,8

102,0

106,1

111,6

121,6

+

8,9

Utrustning Materials

16,0

102,3

105,9

112,1

102,3

106,0

111,6

121,4

+

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,1

105,6

113,6

117,6

106,4

114,7

118,9

116,9

-

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH -TJÄNSTER
Goods and services
CONTRIBUTING TO AGRICUL-
TURAL INVESTMENT

21,1

103,1

107,7

113,4

103,2

108,1

113,4

120,3

+

6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

103,1

109,8

125,2

103,9

108,3

127,9

120,7

-

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)      Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Complext fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.