Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0909

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, %

2006

2007

2008

2006

Juli
July

2007

Juli
July

2008

Juli
July

2009

Juli
July

Diff, %

Juli 08-
Juli 09

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

111,5

187,6

179,7

109,2

186,0

191,4

142,0

-

25,9

Korn Barley

2,5

115,0

208,2

166,8

112,2

215,4

199,4

128,2

-

35,7

Havre Oats

1,6

123,3

178,2

137,9

121,6

178,3

172,7

108,8

-

37,0

Råg Rye

0,3

113,8

207,4

155,4

112,2

209,4

189,1

121,5

-

35,7

Annan spannmål Other cereals

0,6

111,6

195,7

143,8

110,8

194,6

194,3

131,4

-

32,3

Spannmål Cereals1

10,6

114,1

192,1

167,7

111,2

196,9

193,2

134,3

-

30,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

109,4

152,7

154,8

105,7

124,6

185,6

147,1

-

20,8

Sockerbetor Sugar beets

3,1

71,3

65,1

63,6

100,0

71,3

65,1

63,6

-

2,3

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

105,9

122,9

132,0

105,9

122,9

132,0

132,0

+

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,7

84,0

93,7

93,5

101,9

89,0

104,3

91,1

-

12,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

104,6

125,8

127,1

109,9

135,1

135,1

129,9

-

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Friuts and Horticultural products

6,6

106,0

108,1

114,6

88,6

115,0

133,4

113,6

-

14,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

152,5

189,9

216,8

143,0

176,3

311,0

197,3

-

36,6

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

97,3

110,7

119,7

97,1

111,9

120,4

126,7

+

5,3

Annan potatis Other potatoes

0,4

97,7

98,6

104,3

100,0

97,7

98,6

104,3

+

5,8

Potatis Potatoes

4,3

142,6

174,5

197,9

135,1

163,4

274,7

182,4

-

33,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

102,4

101,8

102,7

98,8

89,7

92,0

100,6

+

9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

108,9

139,3

136,7

107,0

140,2

156,9

125,6

-

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

108,5

106,6

120,6

109,2

100,3

122,4

103,4

-

15,5

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

108,7

106,6

120,3

109,5

100,1

122,1

103,5

-

15,2

- Kalv Calves

0,4

102,8

107,0

127,0

102,6

105,3

129,9

101,7

-

21,7

Svin Pigs

11,6

100,2

97,5

110,9

99,1

93,2

117,1

125,6

+

7,3

Får och getter Sheep and goats

0,4

100,2

100,9

108,1

126,1

124,5

130,2

130,3

+

0,0

Fjäderfä Poultry

3,2

98,2

106,0

138,6

98,2

102,0

144,2

132,0

-

8,4

Andra djur Other animals

2,0

126,6

147,5

171,6

125,0

145,4

168,5

185,2

+

9,9

Djur Animals

27,1

104,9

105,6

122,1

105,0

101,2

126,2

122,7

-

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

98,9

108,3

128,8

97,9

99,8

128,1

100,9

-

21,3

Ägg Eggs

3,2

107,3

117,7

144,4

107,2

114,5

144,2

143,8

-

0,3

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

133,0

103,5

103,2

133,2

99,5

102,7

78,4

-

23,7

Animaliska produkter
Animal products

34,4

101,5

108,9

128,9

100,7

101,1

128,2

103,6

-

19,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

103,0

107,5

125,9

102,6

101,1

127,3

112,0

-

12,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

105,3

119,7

130,1

104,3

116,2

138,7

117,2

-

15,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för 2008 års skörd är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning new harvest for 2008 are preliminary and therefore they can be revised later.