Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0909

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2006

2007

2008

2006
Juli
July

2007
Juli
July

2008
Juli
July

2009
Juli
July

Diff, %1
Juli 08-
Juli 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,6

100,2

107,8

128,3

99,8

105,0

130,3

123,7

-

5,0

Mjukt bröd Bread

14,6

101,0

108,6

122,0

100,6

106,8

122,7

122,0

-

0,5

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,4

119,5

168,4

200,4

110,2

164,9

210,8

201,7

-

4,3

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,1

101,1

109,7

125,2

100,5

108,0

127,1

123,0

-

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,1

98,8

103,7

111,8

98,8

103,9

111,9

108,5

-

3,1

Grädde Cream

S

S

S

104,1

S

S

104,6

S

 

S

Smör Butter

S

98,6

S

S

99,5

S

S

S

 

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

S

S

102,3

126,7

S

98,4

124,0

S

 

S

Mejeriprodukter
Dairy products

31,4

99,7

102,2

117,2

99,6

101,0

116,7

113,4

-

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,9

111,7

120,4

138,5

114,3

118,9

141,1

140,6

-

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,9

102,0

100,3

114,8

103,1

100,7

119,6

119,8

+

0,1

Griskött Pig meat

4,1

103,9

109,4

117,7

102,1

110,7

123,6

121,6

-

1,6

Fjäderfäkött Poultry meat

3,6

95,7

97,8

112,9

94,1

94,8

117,0

100,7

-

13,9

Annat kött Other meat

S

S

S

116,1

S

S

117,3

S

 

S

Kött Meat

13,6

100,8

102,3

115,2

100,4

101,9

119,8

115,3

-

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,0

100,4

102,0

104,9

100,5

102,9

104,8

107,4

+

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,6

100,6

102,1

109,2

100,5

102,5

111,0

110,6

-

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,9

100,5

102,6

113,6

100,5

102,2

114,4

112,6

-

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

100,7

104,9

117,3

100,5

104,1

118,4

116,0

-

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.