Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0909

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2006

2007

2008

2006
Juli
July

2007
Juli
July

2008
Juli
July

2009
Juli
July

Diff, %1
Juli 08-
Juli 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

98,2

100,2

110,0

98,2

100,2

111,3

112,1

+

0,7

Mjukt bröd Bread

14,6

100,2

104,9

116,0

100,5

102,9

116,6

119,1

+

2,2

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,0

108,4

124,2

142,1

113,0

113,1

173,7

116,7

-

32,8

Socker Sugar

0,8

100,2

101,0

101,9

100,5

101,0

101,8

106,6

+

4,8

Margarin Margarine

3,9

100,4

102,0

112,4

100,4

100,9

113,4

113,6

+

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,8

100,0

103,7

114,4

100,3

102,2

116,9

115,5

-

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,4

100,3

101,1

109,2

100,1

100,4

109,4

110,4

+

0,9

Grädde Cream

3,1

99,8

100,2

104,9

99,8

100,0

104,4

106,0

+

1,5

Smör Butter

0,7

98,9

97,2

103,7

99,6

96,8

105,1

104,3

-

0,8

Ost Cheese

10,9

99,3

101,4

114,8

99,5

100,1

115,7

116,3

+

0,5

Glass Ice cream

3,6

98,7

99,8

105,9

98,6

99,7

106,4

108,5

+

1,9

Mejeriprodukter
Dairy products

30,7

99,7

100,9

110,3

99,7

100,1

110,7

111,7

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,1

102,1

104,7

116,8

101,6

104,1

117,5

120,5

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,7

105,6

108,0

124,5

107,3

107,5

129,2

128,0

-

0,9

Griskött Pig meat

3,9

103,4

104,9

112,0

103,8

105,8

116,1

117,6

+

1,3

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

99,4

98,5

108,4

100,9

98,2

109,2

110,0

+

0,7

Annat kött Other meat

1,2

99,2

101,6

100,2

98,1

106,6

101,2

108,6

+

7,4

Kött Meat

14,2

103,3

104,7

115,6

104,4

105,2

118,9

119,5

+

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,2

100,2

101,2

105,5

100,6

101,3

105,9

109,4

+

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,4

101,5

102,6

109,5

102,2

102,8

111,1

113,5

+

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,2

100,7

101,9

110,1

101,0

101,6

111,1

112,9

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

100,5

102,5

111,5

100,8

101,8

113,0

113,8

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.