Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0910

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Avräkningspriser, animaliska produkter (kronor per 100 kg)

10. Agricultural Absolute Prices, Animal Products (SEK per 100 kg)

Anm.

Produkter

2005

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2009

Note

Products

 

 

 

 

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk (4,2 % fett)1)
Raw cows´milk (4.2 % fat)
1)

283

279

303

358

278

297

373

290

AP

Mjölk (3,7 % fett)2)
Raw cows´milk ( 3.7 % fat)
2)

270

267

291

343

266

285

358

277

AP

Mjölk (faktisk fetthalt)3) Raw cows´milk (actual fat content)3)

283

279

304

358

272

291

369

288

 

A-ägg burhöns4) Eggs from caged hens4)

769

864

947

1169

888

930

1158

1161

 

A-ägg frigående höns5)
Barn eggs 5)

883

953

1054

1299

1001

1048

1286

1285

 

Ekologiska ägg6) Ecological eggs6)

1637

1671

1810

2188

1760

1762

2254

2252

AP

Ägg, öre/st 7)
Fresh eggs (whole country)
7)

54

59

65

80

61

64

79

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Mjölk vid 4,2 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at 4,2 % fat and
3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

2)      Mjölk vid 3,7 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider.. Raw cows´milk. Ex-farm at 3,7 % fat and
3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

3)      Mjölk vid faktisk fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at actual fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

4)      Ägg från burhöns. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A. Eggs from caged hens. Ex-farm. Eggs for consumption (class A).

5)      Ägg från frigående höns inomhus. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A. Eggs from hens (not caged). Ex-farm. Eggs for consumption (class A).

6)      Ekologiska ägg. Fritt gård. Konsumtionsägg. Ecological eggs. Ex-farm. Eggs for consumption.

7)      Ägg, öre per styck. Omräknat till styck enligt EU-definition (1 ägg=64 gram). Fresh eggs, price per item. Unit according to EU definition
(64 grams per item).

Anm.: AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas NewCronos.
Note: Prices marked "AP" refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).