Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0910

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2005 = 100

Vägings-
tal, %
Weights, %

2006

2007

2008

 

 

2006

Aug
Aug

2007

Aug
Aug

2008

Aug
Aug

2009

Aug
Aug

Diff, %

Aug 08-
Aug 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,7

102,8

113,2

133,6

103,2

121,7

139,9

129,9

-

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet Electricity

4,0

114,5

113,8

127,5

116,6

109,9

131,7

127,8

-

3,0

Diesel Diesel oil

5,2

104,7

101,8

124,1

108,4

100,2

128,1

111,2

-

13,2

Andra bränslen och drivmedel
Other fuels and lubricants

1,9

103,9

106,8

127,8

108,0

106,7

135,6

114,8

-

15,4

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

11,1

108,2

107,0

125,9

111,3

104,8

130,7

117,8

-

9,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)
Straight fertilisers
1)

3,5

103,4

111,9

171,3

103,8

106,9

164,1

109,5

-

33,3

Sammansatta2)

Compound fertilisers2)

4,0

105,5

112,8

190,7

106,2

106,8

201,6

123,5

-

38,8

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilisers and soil improvers

7,6

104,5

112,4

181,7

105,1

106,8

184,1

117,0

-

36,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

0,8

108,5

103,4

103,7

112,7

98,1

104,0

113,8

+

9,4

Insektsmedel Insecticides

0,2

93,7

94,7

99,6

93,3

95,4

99,8

109,6

+

9,8

Ogräsmedel Herbicides

1,3

95,5

112,6

152,3

95,8

117,3

158,2

167,3

+

5,7

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

2,3

99,7

107,8

131,0

101,2

108,8

134,4

143,8

+

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

1,1

101,9

105,4

116,4

102,2

105,9

117,9

119,8

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder Animal feedingstuffs

17,2

103,4

122,6

147,5

104,0

121,2

153,5

139,5

-

9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

102,0

106,1

109,7

103,1

106,7

110,3

115,4

+

4,7

Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance of buildings

3,0

105,2

112,4

116,6

106,1

113,8

118,0

117,6

-

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

24,4

100,8

103,4

105,0

102,0

102,9

105,7

106,1

+

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
Goods and services
currently consumed IN
AGRICULTURE

78,9

103,2

110,4

128,3

104,4

109,8

131,4

120,3

-

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

102,3

105,9

110,4

102,8

105,8

111,6

120,8

+

8,2

Övrig utrustning Other materials

11,5

102,2

105,9

112,8

102,0

106,1

114,5

121,6

+

6,2

Utrustning Materials

16,0

102,3

105,9

112,1

102,3

106,0

113,7

121,4

+

6,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,1

105,6

113,6

117,6

106,6

115,0

118,9

117,5

-

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH -TJÄNSTER
Goods and services
CONTRIBUTING TO AGRICUL-
TURAL INVESTMENT

21,1

103,1

107,7

113,4

103,3

108,2

114,9

120,4

+

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

103,1

109,8

125,2

104,2

109,5

128,0

120,3

-

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)      Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Complext fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.