Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0910

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, %

2006

2007

2008

2006

Aug
Aug

2007

Augi
Aug

2008

Aug
Aug

2009

Aug
Aug

Diff, %

Aug 08-
Aug 09

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

111,5

187,6

179,7

109,8

202,1

177,9

112,6

-

36,7

Korn Barley

2,5

115,0

208,2

166,8

112,6

219,0

179,8

99,8

-

44,5

Havre Oats

1,6

123,3

178,2

137,9

124,4

180,1

160,0

86,1

-

46,2

Råg Rye

0,3

113,8

207,4

155,4

113,4

212,8

172,6

87,2

-

49,2

Annan spannmål Other cereals

0,6

111,6

195,7

143,8

110,7

200,0

171,4

102,8

-

40,0

Spannmål Cereals1)

10,6

114,1

192,1

167,7

110,6

202,9

177,3

110,1

-

37,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

109,4

152,7

154,8

106,6

127,3

171,7

120,7

-

29,7

Sockerbetor Sugar beets

3,1

71,3

65,1

63,6

100,0

71,3

65,1

63,6

-

2,3

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

105,9

122,9

132,0

105,9

122,9

132,0

132,0

+

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,7

84,0

93,7

93,5

102,2

89,9

99,9

82,8

-

17,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

104,6

125,8

127,1

109,9

135,1

135,1

129,9

-

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Friuts and Horticultural products

6,6

106,0

108,1

114,6

119,0

113,8

114,5

117,0

+

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

152,5

189,9

216,8

143,0

186,1

236,8

197,3

-

16,7

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

97,3

110,7

119,7

97,1

111,9

120,4

126,7

+

5,3

Annan potatis Other potatoes

0,4

97,7

98,6

104,3

100,0

97,7

98,6

104,3

+

5,8

Potatis Potatoes

4,3

142,6

174,5

197,9

135,1

171,4

213,8

182,4

-

14,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

102,4

101,8

102,7

99,9

98,6

101,3

100,4

-

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

108,9

139,3

136,7

112,2

143,8

143,2

118,5

-

17,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

108,5

106,6

120,6

109,7

100,3

120,1

103,4

-

13,8

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

108,7

106,6

120,3

110,1

100,1

119,6

103,5

-

13,5

- Kalv Calves

0,4

102,8

107,0

127,0

102,6

105,3

129,9

101,7

-

21,7

Svin Pigs

11,6

100,2

97,5

110,9

99,1

95,9

123,2

128,3

+

4,2

Får och getter Sheep and goats

0,4

100,2

100,9

108,1

100,7

101,3

108,7

114,3

+

5,2

Fjäderfä Poultry

3,2

98,2

106,0

138,6

98,2

102,7

144,2

132,4

-

8,2

Andra djur Other animals

2,0

126,6

147,5

171,6

122,3

145,4

168,5

185,2

+

9,9

Djur Animals

27,1

104,9

105,6

122,1

104,6

102,1

127,6

123,6

-

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

98,9

108,3

128,8

98,3

105,3

133,3

102,7

-

22,9

Ägg Eggs

3,2

107,3

117,7

144,4

112,2

116,0

144,6

144,5

-

0,0

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

133,0

103,5

103,2

133,2

99,5

102,7

78,4

-

23,7

Animaliska produkter
Animal products

34,4

101,5

108,9

128,9

101,4

105,9

132,6

105,2

-

20,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

103,0

107,5

125,9

102,8

104,2

130,4

113,3

-

13,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

105,3

119,7

130,1

106,5

119,5

135,3

115,3

-

14,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they can be revised later.