Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0910

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2006

2007

2008

2006
Aug
Aug

2007
Aug
Aug

2008
Aug
Aug

2009
Aug
Aug

Diff, %1)
Aug 08-
Aug 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,6

100,2

107,8

128,3

99,5

105,0

130,5

124,9

-

4,2

Mjukt bröd Bread

14,6

101,0

108,6

122,0

100,0

107,5

122,8

119,1

-

3,0

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,4

119,5

168,4

200,4

110,5

169,3

199,4

164,7

-

17,4

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,1

101,1

109,7

125,2

100,2

108,4

125,6

121,8

-

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,1

98,8

103,7

111,8

98,9

104,3

111,4

108,5

-

2,6

Grädde Cream

S

S

S

104,1

S

S

104,5

S

 

S

Smör Butter

S

98,6

S

S

97,8

S

S

S

 

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

S

S

102,3

126,7

S

97,7

126,2

S

 

S

Mejeriprodukter
Dairy products

31,4

99,7

102,2

117,2

99,5

101,1

116,6

112,4

-

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,9

111,7

120,4

138,5

113,7

118,0

141,2

140,6

-

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,9

102,0

100,3

114,8

102,9

100,4

117,2

115,8

-

1,2

Griskött Pig meat

4,1

103,9

109,4

117,7

105,9

110,1

124,9

123,7

-

0,9

Fjäderfäkött Poultry meat

3,6

95,7

97,8

112,9

93,8

96,3

115,7

101,5

-

12,3

Annat kött Other meat

S

S

S

116,1

S

S

117,3

S

 

S

Kött Meat

13,6

100,8

102,3

115,2

101,2

102,0

118,8

114,3

-

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,0

100,4

102,0

104,9

101,2

102,3

100,5

107,9

+

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,6

100,6

102,1

109,2

101,3

102,2

108,0

110,5

+

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,9

100,5

102,6

113,6

100,8

102,0

112,8

112,1

-

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

100,7

104,9

117,3

100,6

104,1

116,9

115,3

-

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.