Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0910

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2006

2007

2008

2006
Aug
Aug

2007
Aug
Aug

2008
Aug
Aug

2009
Aug
Aug

Diff, %1)
Aug 08-
Aug 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

98,2

100,2

110,0

98,2

100,5

111,6

112,1

+

0,4

Mjukt bröd Bread

14,6

100,2

104,9

116,0

100,3

103,6

116,9

119,5

+

2,3

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,0

108,4

124,2

142,1

109,3

115,9

162,7

132,1

-

18,8

Socker Sugar

0,8

100,2

101,0

101,9

100,6

101,0

102,3

106,5

+

4,1

Margarin Margarine

3,9

100,4

102,0

112,4

100,8

101,0

113,6

113,3

-

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,8

100,0

103,7

114,4

100,1

102,7

116,6

116,4

-

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,4

100,3

101,1

109,2

100,4

100,3

109,5

110,8

+

1,2

Grädde Cream

3,1

99,8

100,2

104,9

100,2

99,9

105,4

106,2

+

0,8

Smör Butter

0,7

98,9

97,2

103,7

99,6

96,3

104,6

104,3

-

0,4

Ost Cheese

10,9

99,3

101,4

114,8

98,9

100,3

115,5

116,1

+

0,5

Glass Ice cream

3,6

98,7

99,8

105,9

98,9

100,0

106,7

109,0

+

2,1

Mejeriprodukter
Dairy products

30,7

99,7

100,9

110,3

99,7

100,1

110,8

111,8

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,1

102,1

104,7

116,8

101,9

103,8

118,6

121,7

+

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,7

105,6

108,0

124,5

109,0

107,7

129,6

126,9

-

2,0

Griskött Pig meat

3,9

103,4

104,9

112,0

103,3

104,0

113,7

117,1

+

3,0

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

99,4

98,5

108,4

101,3

98,3

110,2

108,7

-

1,4

Annat kött Other meat

1,2

99,2

101,6

100,2

100,0

104,6

102,4

107,6

+

5,1

Kött Meat

14,2

103,3

104,7

115,6

105,3

104,6

118,8

118,5

-

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,2

100,2

101,2

105,5

101,1

101,5

106,8

109,1

+

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,4

101,5

102,6

109,5

102,8

102,7

111,6

112,9

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,2

100,7

101,9

110,1

101,3

101,5

111,4

112,7

+

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

100,5

102,5

111,5

100,9

101,9

113,1

113,9

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.