Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0910

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Input Price Index for the EU market

2000 = 100

2006

2007

2008

Fjärde kvartalet Fourth quarter 1)

 

 

 

2005

2006

2007

2008

Diff, %
07 - 08

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

EU27 EU27

116,3

124,7

139,6

113,7

117,6

131,1

143,4

+

9,4

be

Belgien Belgium

112,8

124,7

139,9

110,1

112,1

131,8

136,9

+

3,9

bg

Bulgarien Bulgaria

..

..

..

..

..

..

..

 

-

cz

Tjeckien Czech Republic

108,6

115,7

128,5

107,4

109,3

122,0

125,7

+

3,0

dk

Danmark Denmark

112,6

122,3

144,7

110,7

114,8

133,6

144,4

+

8,1

de

Tyskland Germany

111,2

119,1

115,6

..

112,5

125,9

144,3

+

14,6

ee

Estland Estonia

..

..

..

..

..

..

..

 

-

ie

Irland Ireland

121,7

129,0

149,6

118,8

122,2

134,7

149,4

+

10,9

gr

Grekland Greece

128,2

136,3

152,8

124,8

129,4

145,9

148,1

+

1,5

es

Spanien Spain

115,0

121,6

143,1

113,3

116,6

131,7

139,4

+

5,8

fr

Frankrike France

114,0

120,4

135,8

112,2

114,9

124,5

137,6

+

10,5

it

Italien Italy

115,3

123,4

137,0

112,1

117,2

129,5

135,2

+

4,4

cy

Cypern Cyprus

157,3

172,5

200,0

155,8

159,5

188,2

189,0

+

0,4

lv

Lettland Latvia

147,8

165,2

199,0

..

148,5

177,8

200,6

+

12,8

lt

Litauen Lithuania

..

..

153,8

105,1

..

..

148,7

 

-

lu

Luxemburg Luxembourg

112,1

119,4

133,1

113,4

113,1

124,9

133,0

+

6,4

hu

Ungern Hungary

136,7

156,0

178,2

129,8

141,1

169,0

168,6

-

0,2

mt

Malta Malta

108,7

115,5

138,3

107,7

108,8

124,7

136,1

+

8,8

nl

Nederländerna Netherlands

119,0

128,2

139,2

..

121,7

134,2

138,0

+

2,8

at

Österrike Austria

111,4

118,6

128,9

..

111,6

123,5

127,4

+

3,2

pl

Polen Poland

124,0

133,9

149,3

..

124,9

138,7

152,6

+

10,0

pt

Portugal Portugal

115,5

123,6

135,9

115,8

116,2

127,3

137,1

+

7,7

ro

Rumänien Rumania

..

..

..

..

..

..

..

 

-

si

Slovenien Slovenia

138,2

150,9

179,1

..

139,2

161,7

175,3

+

8,4

sk

Slovakien Slovakia

122,5

128,7

143,0

..

122,8

133,2

133,3

+

0,1

fi

Finland Finland

116,1

127,2

139,5

..

116,9

127,2

139,4

+

9,6

se

Sverige Sweden

119,0

127,6

146,3

116,4

120,4

135,2

148,3

+

9,7

uk

Storbritannien United Kingdom

119,6

130,2

162,9

..

120,3

136,7

163,5

+

19,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Från och med 2006 redovisas för EU-länderna kvartalsvisa indextal istället för månadsindex (kvartal = Q). As from 2006 the monthly indices are replaced by quarterly indices (Q = Quarter).

Anm. Observera att basåret fortfarande är 2000 i denna tabell. När övervägande andel av EU-länderna bytt basår till 2005=100, kommer tabellen ändras till det nya basåret. Please notice that the unit still is 2000=100 in this table. This table will be updated as soon as the majority of the EU countries has changed unit to 2005=100.

Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos. 2009-08-31