Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0911

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Avräkningspriser, animaliska produkter (kronor per 100 kg)

10. Agricultural Absolute Prices, Animal Products (SEK per 100 kg)

Anm.

Produkter

2005

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2009

Note

Products

 

 

 

 

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk (4,2 % fett)1)
Raw cows´milk (4.2 % fat)
1)

283

279

303

358

281

317

374

292

AP

Mjölk (3,7 % fett)2)
Raw cows´milk ( 3.7 % fat)
2)

270

267

291

343

269

300

358

279

AP

Mjölk (faktisk fetthalt)3) Raw cows´milk (actual fat content)3)

283

279

304

358

283

316

378

296

 

A-ägg burhöns4) Eggs from caged hens4)

769

864

947

1169

880

925

1147

1149

 

A-ägg frigående höns5)
Barn eggs 5)

883

953

1054

1299

979

1044

1303

1284

 

Ekologiska ägg6) Ecological eggs6)

1637

1671

1810

2188

1720

1778

2223

2247

AP

Ägg, öre/st 7)
Fresh eggs (whole country)
7)

54

59

65

80

60

64

79

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Mjölk vid 4,2 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at 4,2 % fat and
3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

2)      Mjölk vid 3,7 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider.. Raw cows´milk. Ex-farm at 3,7 % fat and
3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

3)      Mjölk vid faktisk fetthalt och 3,4 % proteinhalt. Fritt gård. Inkl. nationellt stöd och efterlikvider. Raw cows´milk. Ex-farm at actual fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

4)      Ägg från burhöns. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A. Eggs from caged hens. Ex-farm. Eggs for consumption (class A).

5)      Ägg från frigående höns inomhus. Fritt gård. Konsumtionsägg Klass A. Eggs from hens (not caged). Ex-farm. Eggs for consumption (class A).

6)      Ekologiska ägg. Fritt gård. Konsumtionsägg. Ecological eggs. Ex-farm. Eggs for consumption.

7)      Ägg, öre per styck. Omräknat till styck enligt EU-definition (1 ägg=64 gram). Fresh eggs, price per item. Unit according to EU definition
(64 grams per item).

Anm.: AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas NewCronos.
Note: Prices marked "AP" refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).