Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0911

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2005 = 100

Vägings-
tal, %
Weights, %

2006

2007

2008

 

 

2006

Sep
Sep

2007

Sep
Sep

2008

Sep
Sep

2009

Sep
Sep

Diff, %

Sep 08-
Sep 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,7

102,8

113,2

133,6

103,2

121,7

139,9

129,9

-

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet Electricity

4,0

114,5

113,8

127,5

118,6

110,2

136,5

125,9

-

7,8

Diesel Diesel oil

5,2

104,7

101,8

124,1

102,5

102,6

128,4

107,2

-

16,5

Andra bränslen och drivmedel
Other fuels and lubricants

1,9

103,9

106,8

127,8

106,3

109,2

132,1

110,2

-

16,6

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

11,1

108,2

107,0

125,9

109,0

106,5

132,0

114,5

-

13,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)
Straight fertilisers
1)

3,5

103,4

111,9

171,3

103,3

109,0

185,0

106,8

-

42,3

Sammansatta2)

Compound fertilisers2)

4,0

105,5

112,8

190,7

104,9

108,0

212,9

119,0

-

44,1

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilisers and soil improvers

7,6

104,5

112,4

181,7

104,1

108,5

199,9

113,3

-

43,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

0,8

108,5

103,4

103,7

116,2

98,9

104,0

113,8

+

9,4

Insektsmedel Insecticides

0,2

93,7

94,7

99,6

93,2

96,0

99,8

109,6

+

9,8

Ogräsmedel Herbicides

1,3

95,5

112,6

152,3

96,3

120,9

163,0

160,6

-

1,5

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

2,3

99,7

107,8

131,0

102,6

111,1

137,2

140,0

+

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

1,1

101,9

105,4

116,4

102,9

105,8

118,6

119,8

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder Animal feedingstuffs

17,2

103,4

122,6

147,5

104,1

130,8

145,5

133,8

-

8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

102,0

106,1

109,7

103,2

106,6

110,8

116,0

+

4,7

Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance of buildings

3,0

105,2

112,4

116,6

106,6

113,8

117,9

117,6

-

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

24,4

100,8

103,4

105,0

102,1

103,1

105,9

106,3

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
Goods and services
currently consumed IN
AGRICULTURE

78,9

103,2

110,4

128,3

104,1

112,4

131,6

118,2

-

10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

102,3

105,9

110,4

102,8

105,8

111,6

120,8

+

8,2

Övrig utrustning Other materials

11,5

102,2

105,9

112,8

102,5

106,1

116,1

121,7

+

4,8

Utrustning Materials

16,0

102,3

105,9

112,1

102,6

106,0

114,8

121,4

+

5,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,1

105,6

113,6

117,6

107,2

115,1

118,7

117,5

-

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH -TJÄNSTER
Goods and services
CONTRIBUTING TO AGRICUL-
TURAL INVESTMENT

21,1

103,1

107,7

113,4

103,7

108,2

115,8

120,5

+

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

103,1

109,8

125,2

104,0

111,5

128,3

118,7

-

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)      Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Complext fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.