Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0911

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, %

2006

2007

2008

2006

Sep
Sep

2007

Sep
Sep

2008

Sep
Sep

2009

Sep
Sep

Diff, %

Sep 08-
Sep 09

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

111,5

187,6

179,7

109,8

204,2

166,7

108,6

-

34,8

Korn Barley

2,5

115,0

208,2

166,8

112,7

221,3

153,0

95,6

-

37,5

Havre Oats

1,6

123,3

178,2

137,9

124,4

190,0

121,1

81,5

-

32,7

Råg Rye

0,3

113,8

207,4

155,4

113,4

215,6

148,0

81,2

-

45,1

Annan spannmål Other cereals

0,6

111,6

195,7

143,8

110,7

201,8

135,8

103,8

-

23,6

Spannmål Cereals1)

10,6

114,1

192,1

167,7

112,8

207,0

153,5

99,8

-

35,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

109,4

152,7

154,8

106,6

128,5

164,5

116,3

-

29,3

Sockerbetor Sugar beets

3,1

71,3

65,1

63,6

71,3

65,1

63,6

64,9

+

2,2

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

105,9

122,9

132,0

105,9

122,9

132,0

132,0

+

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,7

84,0

93,7

93,5

83,1

86,1

96,6

82,3

-

14,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

104,6

125,8

127,1

109,9

135,1

135,1

129,9

-

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Friuts and Horticultural products

6,6

106,0

108,1

114,6

118,3

105,0

100,8

88,5

-

12,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

152,5

189,9

216,8

173,3

157,5

199,8

178,5

-

10,7

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

97,3

110,7

119,7

97,1

111,9

120,4

126,7

+

5,3

Annan potatis Other potatoes

0,4

97,7

98,6

104,3

97,7

98,6

104,3

109,6

+

5,1

Potatis Potatoes

4,3

142,6

174,5

197,9

159,7

148,0

184,0

167,5

-

8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

102,4

101,8

102,7

100,7

101,1

106,4

111,1

+

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

108,9

139,3

136,7

113,2

140,7

131,2

110,4

-

15,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

108,5

106,6

120,6

109,7

100,3

120,0

105,5

-

12,1

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

108,7

106,6

120,3

110,1

100,1

119,6

105,7

-

11,6

- Kalv Calves

0,4

102,8

107,0

127,0

102,6

105,3

129,9

101,7

-

21,7

Svin Pigs

11,6

100,2

97,5

110,9

103,6

97,7

125,6

130,5

+

3,9

Får och getter Sheep and goats

0,4

100,2

100,9

108,1

89,6

94,4

99,7

102,0

+

2,3

Fjäderfä Poultry

3,2

98,2

106,0

138,6

98,2

105,2

143,4

132,4

-

7,7

Andra djur Other animals

2,0

126,6

147,5

171,6

122,1

145,7

168,6

178,6

+

5,9

Djur Animals

27,1

104,9

105,6

122,1

106,4

103,0

128,4

124,7

-

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

98,9

108,3

128,8

99,4

112,6

133,6

103,4

-

22,6

Ägg Eggs

3,2

107,3

117,7

144,4

110,1

115,8

144,4

144,0

-

0,3

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

133,0

103,5

103,2

139,2

97,3

114,4

76,4

-

33,2

Animaliska produkter
Animal products

34,4

101,5

108,9

128,9

102,5

112,1

133,6

105,7

-

20,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

103,0

107,5

125,9

104,2

108,1

131,3

114,0

-

13,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

105,3

119,7

130,1

107,7

120,6

131,3

112,7

-

14,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they can be revised later.