Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0911

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2006

2007

2008

2006
Sep
Sep

2007
Sep
Sep

2008
Sep
Sep

2009
Sep
Sep

Diff, %1)
Sep 08-
Sep 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,5

98,2

100,2

110,0

98,1

100,9

112,0

112,3

+

0,3

Mjukt bröd Bread

14,6

100,2

104,9

116,0

100,9

103,7

117,1

119,3

+

1,9

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,0

108,4

124,2

142,1

114,6

124,7

153,9

128,4

-

16,5

Socker Sugar

0,8

100,2

101,0

101,9

100,6

101,3

102,4

107,0

+

4,6

Margarin Margarine

3,9

100,4

102,0

112,4

100,6

101,2

113,3

112,9

-

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,8

100,0

103,7

114,4

100,5

103,3

116,3

116,1

-

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,4

100,3

101,1

109,2

100,4

100,6

109,6

111,0

+

1,2

Grädde Cream

3,1

99,8

100,2

104,9

99,9

99,9

105,6

106,2

+

0,5

Smör Butter

0,7

98,9

97,2

103,7

99,6

98,3

104,5

104,1

-

0,5

Ost Cheese

10,9

99,3

101,4

114,8

99,6

100,7

116,1

116,2

+

0,1

Glass Ice cream

3,6

98,7

99,8

105,9

98,2

100,2

107,4

108,2

+

0,7

Mejeriprodukter
Dairy products

30,7

99,7

100,9

110,3

99,8

100,5

111,2

111,9

+

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,1

102,1

104,7

116,8

102,9

104,8

119,2

121,6

+

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,7

105,6

108,0

124,5

107,6

109,0

128,3

127,1

-

1,0

Griskött Pig meat

3,9

103,4

104,9

112,0

103,6

105,7

115,3

118,2

+

2,5

Fjäderfäkött Poultry meat

3,4

99,4

98,5

108,4

99,3

97,2

110,5

110,3

-

0,2

Annat kött Other meat

1,2

99,2

101,6

100,2

100,6

101,4

100,6

109,8

+

9,2

Kött Meat

14,2

103,3

104,7

115,6

104,3

105,0

118,6

119,5

+

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

19,2

100,2

101,2

105,5

100,9

101,6

107,2

109,1

+

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,4

101,5

102,6

109,5

102,4

102,9

111,8

113,3

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,2

100,7

101,9

110,1

101,2

101,8

111,7

112,9

+

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

100,5

102,5

111,5

101,0

102,4

113,2

114,0

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.