Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0912

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet

1. Price Indices in the Food Sector

2005 = 100

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2009

Diff,%

 

 

 

 

Okt
Okt

Okt
Okt

Okt
Okt

Okt
Okt

Okt 08-
Okt 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Agricultural Input Price Index

103,1

109,8

125,2

104,2

114,7

128,0

118,5

 

-7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Agricultural Output Price Index

105,3

119,7

130,1

108,6

126,2

129,4

115,2

 

-11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 1)
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products1)

100,7

104,9

117,3

101,6

107,9

117,7

113,5

 

-3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1)
Consumer Price Index, food from price
regulated agricultural products1)

100,5

102,5

111,5

101,1

103,6

112,9

114,0

 

+0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1)
Consumer Price Index (CPI) 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

101,4

103,6

107,2

102,0

104,8

109,0

107,4

 

-1,5

Totalt exkl. jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

101,4

103,7

106,8

102,1

104,9

108,7

106,9

 

-1,6

Livsmedel, totalt Food, total

100,8

102,8

109,9

100,9

103,6

111,0

112,7

 

+1,5

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

101,1

103,2

108,0

100,6

103,6

108,7

111,1

 

+2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the turn of the last year.