Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0912

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Avräkningspriser, djur (kronor per 100 kg)

9. Agricultural Absolute Prices, Animals (SEK per 100 kg)

Anm.

Produkter

2005

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2009

Note

Products

 

 

 

 

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livdjur Live animals

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Livkalvar1) Calves1)

1592

1611

1633

1960

1621

1643

1971

2039

AP

Smågrisar2) Piglets2)

1804

1845

1664

1826

1887

1585

2025

2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaktdjur Carcasses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellankalv3) Fattened calves3)

2042

2044

2084

2477

2040

2154

2530

2013

 

Hanungnöt4)
Young male cattle
4)

2338

2436

2389

2736

2453

2437

2652

2443

 

Ko5) Cows5)

1759

1914

1787

1976

1943

1671

1931

1683

 

Slaktsvin6) Pigs for slaughter6)

1215

1215

1135

1316

1254

1237

1436

1534

AP

Grisar - klass S7)
Pigs - (carcasses) grade I
7)

1279

1333

1376

1501

1430

1482

1623

1591

AP

Grisar - klass E8)
Pigs - (carcasses) grade II
8)

1236

1292

1334

1457

1387

1443

1583

1545

 

Får (Tackor och baggar)9)
Sheep9)

962

982

978

1001

930

929

880

779

 

Lamm10) Lambs10)

2842

2843

2867

3085

2528

2528

2728

2627

 

Slaktkyckling11)
Chickens, live weight 11)

650

639

689

904

639

698

907

848

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Tjurkalv, vikt 80 kg, fritt gård inkl. marknadspristillägg/avdrag. Calves (of a few days), price per head. Ex-farm incl. market price premium/reduction.

2)      Basvikt t.o.m. 23 kg fritt gård inkl. marknadspristillägg/avdrag. Piglets, price per 100kg live weight. Ex-farm incl. market price premium/reduction.

3)      Mellankalv klass O, vikt 115 kg, fritt gård inkl. leveranstillägg. Fattened calves class O, weight 115 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

4)      Hanungnöt, klass R, vikt 330 kg, inkl. leveranstillägg. Young male cattle class R, weight 330 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

5)      Ko klass P+, vikt 270 kg, inkl. leveranstillägg. Cows class P+, weight 270 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

6)      Slaktsvin 58 % kött, 85 kg, inkl leveranstillägg. Pigs for slaughter, lean meat content 58 %, weight 85 kg. Ex-farm including bonuses and final price adjustments.

7)      Slaktsvin , enl. EU:s klassificeringsskala klass S (ett köttinnehåll av 60 % eller mer). Pigs (carcasses) (grade I). Price per 100 kg by carcase weight.

8)      Slaktsvin, enl. EU:s klassificeringsskala klass E (ett köttinnehåll av mer än 55 % men mindre än 60 %). Pigs (carcasses) (grade II). Price per 100 kg by carcase weight.

9)      Får (Tackor och Baggar) klass R, vikt 26 kg, Sheep (Ewes and Rams) class R, weight 26 kg.

10)   Lamm klass O+, vikt 19 kg, inkl. lammtillägg. Lambs class O+, weight 19 kg. Including lamb bonuses.

11)   Slaktkyckling, 1:a kvalitet, 1,7 kg levande vikt, inkl.marknadstillägg och tillägg för campylobacterfria leveranser (t.o.m. 2008). Chickens (Broilers) first quality. 1,7 kg live weight inck. Market price premium/reduction.

Anm.: AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas NewCronos.
Note: Prices marked "AP" refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).