Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0912

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2005 = 100

Vägings-
tal, %
Weights, %

2006

2007

2008

 

 

2006

Okt
Oct

2007

Okt
Oct

2008

Okt
Oct

2009

Okt
Oct

Diff, %

Okt 08-
Okt 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,7

102,8

113,2

133,6

102,6

121,7

139,9

128,3

-8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet Electricity

4,0

114,5

113,8

127,5

120,9

111,1

136,5

124,5

-8,8

Diesel Diesel oil

5,2

104,7

101,8

124,1

100,9

104,2

120,1

109,7

-8,6

Andra bränslen och drivmedel
Other fuels and lubricants

1,9

103,9

106,8

127,8

99,3

110,0

125,3

113,2

-9,7

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

11,1

108,2

107,0

125,9

107,9

107,7

126,9

115,7

-8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)
Straight fertilisers
1)

3,5

103,4

111,9

171,3

104,8

121,7

205,9

105,2

-48,9

Sammansatta2)

Compound fertilisers2)

4,0

105,5

112,8

190,7

105,1

120,4

213,4

118,7

-44,4

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilisers and soil improvers

7,6

104,5

112,4

181,7

104,9

121,0

209,9

112,4

-46,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

0,8

108,5

103,4

103,7

119,7

99,7

104,0

113,8

+9,4

Insektsmedel Insecticides

0,2

93,7

94,7

99,6

93,1

96,6

99,8

109,6

+9,8

Ogräsmedel Herbicides

1,3

95,5

112,6

152,3

96,7

124,6

163,0

160,6

-1,5

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and
pesticides

2,3

99,7

107,8

131,0

104,0

113,5

137,2

140,0

+2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

1,1

101,9

105,4

116,4

102,9

105,7

118,7

119,8

+1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder Animal feedingstuffs

17,2

103,4

122,6

147,5

104,9

141,3

142,5

132,0

-7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,7

102,0

106,1

109,7

103,6

106,9

110,6

116,4

+5,3

Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance of buildings

3,0

105,2

112,4

116,6

107,4

113,9

117,7

118,4

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

24,4

100,8

103,4

105,0

102,1

103,3

106,0

106,4

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsfÖrbrukning
Goods and services
currently consumed IN
AGRICULTURE

78,9

103,2

110,4

128,3

104,2

116,2

131,2

117,9

-10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer Tractors

4,6

102,3

105,9

110,4

102,8

106,3

112,5

120,8

+7,4

Övrig utrustning Other materials

11,5

102,2

105,9

112,8

103,0

106,8

116,3

122,1

+5,0

Utrustning Materials

16,0

102,3

105,9

112,1

103,0

106,6

115,2

121,7

+5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,1

105,6

113,6

117,6

108,3

115,3

118,5

118,4

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH -TJÄNSTER
Goods and services
CONTRIBUTING TO AGRICUL-
TURAL INVESTMENT

21,1

103,1

107,7

113,4

104,2

108,7

116,0

120,9

+4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

103,1

109,8

125,2

104,2

114,7

128,0

118,5

-7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2)      Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Complext fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.