Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0912

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2005=100

Vägnings-

tal, %

2006

2007

2008

2006

Okt
Oct

2007

Okt
Oct

2008

Okt
Oct

2009

Okt
Oct

Diff, %

Okt 08-
Okt 09

 

Weights, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,6

111,5

187,6

179,7

123,5

204,1

155,1

114,0

-26,5

Korn Barley

2,5

115,0

208,2

166,8

130,9

224,8

142,4

101,1

-29,0

Havre Oats

1,6

123,3

178,2

137,9

133,9

190,8

115,2

83,8

-27,2

Råg Rye

0,3

113,8

207,4

155,4

126,8

217,9

140,2

83,4

-40,5

Annan spannmål Other cereals

0,6

111,6

195,7

143,8

122,5

201,7

129,9

111,5

-14,1

Spannmål Cereals1)

10,6

114,1

192,1

167,7

126,5

206,0

145,5

106,7

-26,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

1,5

109,4

152,7

154,8

109,1

128,7

151,3

116,1

-23,3

Sockerbetor Sugar beets

3,1

71,3

65,1

63,6

71,3

65,1

63,6

64,9

+2,2

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

105,9

122,9

132,0

105,9

122,9

132,0

132,0

±0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,7

84,0

93,7

93,5

83,9

86,2

92,4

82,2

-11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

104,6

125,8

127,1

109,9

135,1

135,1

129,9

-3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker Friuts and Horticultural products

6,6

106,0

108,1

114,6

104,7

110,4

119,7

108,2

-9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,5

152,5

189,9

216,8

176,2

157,5

183,7

178,5

-2,8

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

97,3

110,7

119,7

97,1

111,9

120,4

126,7

+5,3

Annan potatis Other potatoes

0,4

97,7

98,6

104,3

97,7

98,6

104,3

109,6

+5,1

Potatis Potatoes

4,3

142,6

174,5

197,9

162,0

148,0

170,8

167,5

-1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and Horticultural products

5,0

102,4

101,8

102,7

102,5

104,8

110,7

111,0

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

38,5

108,9

139,3

136,7

115,2

141,8

130,9

115,7

-11,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

108,5

106,6

120,6

109,6

106,1

117,2

104,9

-10,5

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

108,7

106,6

120,3

109,9

105,9

116,6

105,0

-10,0

- Kalv Calves

0,4

102,8

107,0

127,0

102,6

110,8

129,9

101,7

-21,7

Svin Pigs

11,6

100,2

97,5

110,9

103,6

106,7

121,6

130,5

+7,3

Får och getter Sheep and goats

0,4

100,2

100,9

108,1

89,6

89,6

95,6

91,4

-4,4

Fjäderfä Poultry

3,2

98,2

106,0

138,6

98,2

108,3

139,0

130,2

-6,4

Andra djur Other animals

2,0

126,6

147,5

171,6

124,7

152,1

185,2

184,9

-0,2

Djur Animals

27,1

104,9

105,6

122,1

106,5

109,8

126,3

124,5

-1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

29,4

98,9

108,3

128,8

99,8

122,2

129,6

105,3

-18,8

Ägg Eggs

3,2

107,3

117,7

144,4

109,8

130,7

144,8

145,7

+0,6

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,9

133,0

103,5

103,2

139,2

97,3

114,4

76,4

-33,2

Animaliska produkter
Animal products

34,4

101,5

108,9

128,9

102,8

121,6

130,1

107,4

-17,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

61,5

103,0

107,5

125,9

104,4

116,4

128,5

114,9

-10,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

105,3

119,7

130,1

108,6

126,2

129,4

115,2

-11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and therefore they can be revised later.