Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 0912

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2005 = 100

Vägnings-
tal, %
Weights,
%

2006

2007

2008

2006
Okt
Oct

2007
Okt
Oct

2008
Okt
Oct

2009
Okt
Oct

Diff, %1)
Okt 08-
Okt 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,6

100,2

107,8

128,3

100,1

113,6

126,0

119,2

 

-5,4

Mjukt bröd Bread

14,6

101,0

108,6

122,0

101,1

114,7

122,3

119,6

 

-2,2

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,4

119,5

168,4

200,4

156,8

147,7

190,0

130,6

 

-31,2

Socker Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Margarin Margarine

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,1

101,1

109,7

125,2

102,4

114,5

123,1

118,0

 

-4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,1

98,8

103,7

111,8

99,1

106,5

111,4

109,8

 

-1,4

Grädde Cream

S

S

S

104,1

S

S

104,6

S

 

S

Smör Butter

S

98,6

S

S

99,6

S

S

S

 

S

Ost Cheese

S

S

S

S

S

S

S

S

 

S

Glass Ice cream

S

S

102,3

126,7

S

104,8

130,7

S

 

S

Mejeriprodukter
Dairy products

31,4

99,7

102,2

117,2

99,9

104,7

118,2

113,5

 

-4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,9

111,7

120,4

138,5

113,8

130,0

141,3

140,2

 

-0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

5,9

102,0

100,3

114,8

102,3

99,5

115,8

107,8

 

-6,9

Griskött Pig meat

4,1

103,9

109,4

117,7

107,5

111,7

123,8

123,3

 

-0,4

Fjäderfäkött Poultry meat

3,6

95,7

97,8

112,9

93,0

103,6

112,7

102,7

 

-8,9

Annat kött Other meat

S

S

S

116,1

S

S

117,3

S

 

S

Kött Meat

13,6

100,8

102,3

115,2

101,2

104,3

117,3

111,0

 

-5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

20,0

100,4

102,0

104,9

102,2

102,9

106,9

105,8

 

-1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,6

100,6

102,1

109,2

101,8

103,4

111,1

107,9

 

-2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,9

100,5

102,6

113,6

101,2

104,7

115,2

111,3

 

-3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

100,7

104,9

117,3

101,6

107,9

117,7

113,5

 

-3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1)      Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.